You are currently viewing Consiliul Consultativ SUERD pledează pentru Creșterea Albastră în România

Consiliul Consultativ SUERD pledează pentru Creșterea Albastră în România

În data de 4 noiembrie 2020, sub egida Consiliului Consultativ SUERD, s-a organizat la sediul USH Pro Business, secretariatul consiliului, un eveniment dedicat celebrării „Zilei maritime europene”.

Evenimentul realizat sub egida Comisiei Europene DG MARE, în regim on-line și off-line, cu participarea reprezentanților biroului SUERD din MAE, a pus în centrul dezbaterilor inovarea în regiunea bazinului Dunării și al Mării Negre, prin tranziția la economia circulară, în contextul aplicării Pactului Ecologic European.

Evenimentul a avut ca organizatori Fundaţia Eurolink – House of Europe, Catedra Internațională Onorifică Jean Bart, Universitatea Spiru Haret prin Centrul antreprenorial USH Pro Business, Danube Forum şi Asociația Comunitățile Locale Riverane Dunării.

La eveniment au participat lideri și decidenți din sectorul public și din mediul privat, consultanți și antreprenori din domeniul bio-economiei şi economiei circulare, organizații relevante ale societății civile, mediul academic și de cercetare.

Temele abordate în cadrul conferinței au vizat: reglementările, recomandările şi cadrul financiar al Organizaţiei pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (OECD) pentru redresarea verde; impactul planului de redresare la nivel European, în urma pandemiei, asupra punerii în practică a cerințelor Pactului Ecologic European, analizând legătura dintre gradul de contaminare cu noul virus şi gradul de poluare; importanța implicării guvernelor și organismelor administrative responsabile cu legislația de mediu în combaterea poluarii cu plastic, gaze de seră și hidrocarburi care amenință zonele maritime; conștientizarea potențialului resurselor energetice ale Mării Negre și valorificarea acestora prin crearea de strategii care să fie încluse în planul de dezvoltare economică al României; legătura între securitatea cibernetică și protecția mediului; inegalitățile existente la nivel global.

privind tranziția la economia circulară; reglementările la nivel european privind combaterea declinului biodiversității și transformarea sistemelor alimentare în standarde globale, prin aplicarea acțiunilor și angajamentelor regăsite în Strategia „De la fermă la consumator”, Strategia UE pentru Biodiversitate și implicit în Pactului Ecologic European.

Un alt subiect dezbătut, relevant în contextul actual generat de pandemie, a fost cel al importanței securității alimentare, prin tranziția de la agricultura convențională la agricultura ecologică.

De asemenea, Coordonatorul Secretariatului Consiliului Consultativ al SUERD, conf. univ. dr. Costin Lianu, a făcut o scurtă prezentare a proiectelor fanion pentru Strategia Dunării, propuse pe parcursul întâlnirilor din cadrul Consiliului. Unul dintre proiectele strategice prezentate este EuroVelo6, care se bucură de interes și din partea reprezentanților cetățenilor bulgari.

Importanța promovării și implementării acestor proiecte a fost subliniată și de reprezentantul Biroului SUERD. Acesta a menționat faptul că, în cadrul Forumul Anual al Strategiei Dunării, Slovacia, care deține începând cu 1 Noiembrie ac. președinția Strategiei, și-a manifestat interesul de susținere a proiectelor fanion pe toată durata mandatului său.

“Consideram că, alături de „coridoarele verzi” și proiectul EURO Velo, putem adăuga la lista proiectelor fanion susținute de Consiliul Consultativ și „creșterea albastră”, în fapt, o variantă a „creșterii verzi” care pune accentul pe confluențele fluviu – mare și importanța acestor confluențe pentru dezvoltarea durabilă. De-a lungul timpului, au fost mai multe luări de poziție care atrag atenția că România ar trebui să insiste mai mult pe proiecte legate de Marea Neagră și conectarea lor cu Strategia pentru Regiunea Dunării, cum ar fi European Gateway, pentru că, într-adevăr, suntem poarta estică a UE, cu o ieșire strategică la Marea Neagră” a declarat Costin Lianu, director USH Pro Business.

USH Pro Business

www.ushprobusiness.ro