Studenți

Dispunem de o resursă extrem de valoroasă, studenții, cărora le oferim complementar studiilor, atât elemente de cultură antreprenorială cât și orientare concretă spre oportunități de afaceri. Îi conectăm permanent cu mediul de afaceri, îi îndrumăm spre cercetare aplicată, facilitându-le fie identificarea unui job fie înfințarea unui start-up.

USH Pro Business coordonează activitatea Societății Antreprenoriale Studențești (S.A.S), structură fără personalitate juridică a Universităţii Spiru Haret.

S.A.S. reprezintă un mecanism de sprijinire, dezvoltare și încurajare a spiritului antreprenorial al studenților și absolvenților de învățământ superior, în vederea creșterii competitivității universității.

Activitatea S.A.S. se adresează:

 • studenților Universității Spiru Haret, indiferent de programul de studiu pe care aceștia îl frecventează, indiferent de forma de învățământ, inclusiv studenților veniți la studii prin programe de mobilități;
 • absolvenților Universității Spiru Haret, în primii 3 ani de la absolvire.

Start-up

USH Pro Business derulează programe și proiecte de dezvoltare a competenţelor antreprenoriale pentru persoane cu vârsta peste 18 ani, care doresc să dezvolte activități independente.

IMM

USH Pro Business dezvoltă soluții de susținere a IMM-urilor, le ajută în elaborarea strategiilor de dezvoltare, prin abordări specifice profilului/domeniului de business, să anticipeze în loc să reacţioneze la evenimente, să devină performante şi să obţină avantaje competitive pe piața locală, regională, națională sau internațională.

Categorii de servicii:

 • servicii de consultanță pentru activități dedicate finanțării afacerilor, identificând și oferind soluții de finanțare din fonduri europene și naționale, dar și din alte surse;
 • soluții în domeniul marketingului strategic și operațional pentru îmbunătățirea strategiilor și reducerea riscurilor cu care se confruntă firmele pe piețele aflate într-o permanentă schimbare, prin analiza mediului (studii de satisfacție, studii de documentare, benchmarking, cercetare de teren, desk research) în domenii: servicii, industrie, construcții, energii regenerabile, domenii cheie finanțate prin fonduri europene la nivel local, național și internațional;
 • organizare de evenimente și conferințe pentru dezvoltarea afacerilor pe piețe naționale și internaționale;
 • servicii de consultanță în diverse domenii, inclusiv pentru formarea și dezvoltarea de asociații, clustere, consorții, hub-uri;
 • servicii specializate de asistență și servicii suport în Strategia UE pentru Regiunea Dunării (SUERD).

CLUSTERE

 • USH Pro Business este facilitator și partener activ în structuri de cluster la nivel național, pe pilonul CDI, implicat în activități de cercetare care vizează domeniile de specilaizare inteligentă: bioeconomie (Bio Danubius, Bio Concept Valea Prahovei), energii verzi (Cermand), IT&C și engineering (Danube Engineering Hub, Smart Alliance, Smart eHub), industria mobilei (Danube Furniture Cluster), industrii creative (Bucureștiul Creativ), industria modei (Romanian Textile Concept), industria tehnologiilor duală (Dual Use Cluster).

Categorii de servicii prestate:

 • servicii de sprijin și consultanță în formarea, dezvoltarea și colaborarea intra și inter-clustere la nivel regional, național și internațional în scopul promovării, relansării și dezvoltării economice a membrilor clusterelor;
 • servicii de informare cu privire la reglementările legislative ce vizează activitatea clusterelor, surse și posibilități de finanțare, evenimente;
  activități de reprezentare și lobby a clusterelor la nivel național și pentru internaționalizare;
 • activități de promovare a membrilor clusterelor prin diverse mijloace si la toate nivelurile (regional, național, internațional);
 • activități de susținere a clusterelor în elaboarea strategiilor de branding și organizarea de evenimente de promovare naționale și internaționale la târguri, expoziții, misiuni economice, conferințe;
 • servicii de consultanță pentru accesarea fondurilor publice de dezvoltare a activității IMM-urilor din componența clusterelor;
 • cercetare și studii de piață în domeniul clusterelor;
 • organizarea de seminarii și cursuri specifice domeniului clusterelor
 • servicii de consultanță în scopul acreditării/certificării clusterelor la nivel național și internațional;
 • activități de instruire și consultanță pentru managementul clusterelor;
 • participare directă în structuri de clustere la nivel național pe pilonul CDI, în activități de cercetare;
 • participare directă în structuri de clustere ca CTT (centru de transfer tehnologic).

CONSORȚII ȘI ASOCIAȚII

USH Pro Business a pus bazele unor structuri de cooperare regională, care reunesc mai multe clustere ce au în componența lor universități, centre antreprenoriale universitare, reprezentanți ai mediului public local, regional, în scopul creșterii competitivității reprezentanților mediului de afaceri și implicit al dezvoltării regiunilor: Wallachia HUB, Asociația INTER-BIO, Consorțiul INTER-ORGANIC.

ECOSISTEME DE INOVARE


Ecosistemul de inovare, USH Pro Business, oferă facilități în zona de inovare. El reunește clustere, întreprinzători inovativi cu valențe de business angels, incubatoare de afaceri, start-up-uri. Are rolul de a stimula antreprenoriatul inovativ şi de a implica firmele în activităţile de cercetare, dezvoltare şi inovare.

USH Pro Business urmărește să identifice problemele, dificultățile întreprinzătorilor în vederea soluționării lor, cu ajutorul unor instrumente specifice prin care să faciliteze diverse tipuri de finanțări. De asemenea, se preocupă să identifice şi să promoveze iniţiativele inovative ale mediului antreprenorial, ca rezultat al activităților de cercetare – dezvoltare – inovare.

Pe lângă centrul din București, prin punctele de lucru USH Pro Business Brașov, Câmpulung, Constanța, Craiova și Ploiești, interacționăm la nivel local, cu experții din teritoriu.


FORMARE ȘI PERFECȚIONARE PROFESIONALĂ ȘI VOCAȚIONALĂ


USH Pro Business oferă servicii de formare profesională adaptate la nevoile pieței, astfel încât parcurgerea acestor cursuri să constituie o șansă reală de integrare pe piața forței de muncă dar și de perfecționare continuă la locul de muncă. Dispunem de traineri bine pregătiți, având o vastă experiență în lucrul cu adulții. Prin experiența lor în organizarea de astfel de cursuri evidențiem astfel calitatea servicilor oferite, prin implicarea echipei noastre și suportul pe care îl oferim participanților pe tot parcursul procesului de transfer de cunoștințe.


Din perspectivă universitară, USH Pro Business este un facilitator pro-market, în tranziția de la școală la viața activă, de la educație universitară la piața muncii a studenților și absolvenților.

Prin intermediul programelor dezvoltate pentru studenți (programe de informare, consiliere în carieră, parteneriate între universitate și mediul de afaceri, activități de voluntariat), USH Pro Business oferă studenților experiență practică inovatoare, la potențiali angajatori, asigurând formarea unor competențe cheie solicitate pe piața muncii, printr-o abordare pro-market, integrată.

Activitățile pro-market urmăresc îmbunătățirea inserției studenților pe piața muncii, oferindu-le oportunitatea de a participa efectiv la activitățile curente ale partenerilor USH Pro Business și a acumula în timpul pregătirii profesionale, experiență, implicare directă, dezvoltarea abilităților tehnice și a aptitudinilor practice de muncă.


STUDII DE PIAȚĂ ȘI CERCETARE

În funcție de obiectivele studiului, mixăm metodologiile și dezvoltăm instrumente pentru a livra o soluție de cercetare adecvată.

Întregul demers de cercetare îl derulăm ca un schimb de informații între centrul nostru, mediul cercetat și beneficiarul studiului. Astfel, modelăm împreună întrebările, delimitările și explicațiile pe care studiul de piață trebuie să le atingă și să le identifice.

Ținem cont de toate aceste aspecte, în plus, avem în vedere permanent preocuparea noastră constantă privind atât velocitatea acțiunilor cât și adaptarea lor în timp real la nevoile și constrângerile clientului.

Prin acest serviciu, fie răspundem la solicitările mediului de afaceri, fie valorificăm cercetări deja existente. Am tratat și concretizat cu succes studii pe teme de mare actualitate precum “valorificarea masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a statului”, “perceptiile antreprenoriale privind procesele de internaționalizare” sau „percepții și tendințe antreprenoriale în rândul studenților”.

Cercetarea noastră are un caracter aplicat, oferind inclusiv soluții în afaceri precum și un potențial parteneriat.

MATCHMAKING

Sub genericul „Meet the markets” organizăm evenimente pentru firme, clustere și asociații interesate să dezvolte afaceri pe piețele internaționale.

În cadrul acestui gen de întâlniri, ne concentrăm pe firme cu potențial de export și internaționalizare, pe care le punem în legătură cu consultanți bine cotați pe piață, capabili să ofere expertiză, acces pe piețe dar și contacte utile la importatori, distribuitori sau alte canale de comercializare pe piețe.

De asemenea, suntem preocupați să identificăm și să promovăm inițiativele inovative ale mediului antreprenorial ca rezultat al activităților de cercetare-dezvoltare-inovare.

Acest gen de întâlniri au loc periodic la sediul nostru și se desfășoară sub forma unei prezentări generale a serviciilor consultantului, urmate de discuții individuale de circa 30 min cu fiecare dintre participanți, în condiții de confidențialitate.

De regulă, ne concentrăm pe fiecare întâlnire, pe un număr restrâns de domenii, în funcție de interesul manifestat de participanți. A face lucrurile împreună presupune să ne implicăm în a acompania firmele pe piețele internaționale. Secțiunea „Meet the markets” fixează deja experiența noastră în a aduce piețele mai aproape de cei ce doresc să le înțeleagă și să le cucerească.


INTERNAȚIONALIZARE

Strategia UE pentru regiunea Dunării este cea mai importantă strategie macroregională din care România face parte. Guvernanța acestei strategii este asigurată printr-o rețea de instituții naționale și regionale.

În ariile prioritare ale strategiei există, de asemenea, mecanisme de coordonare în măsură să permită evidențierea unor proiecte relevante cu caracter regional, care ulterior să beneficieze de finanțări.

USH Pro Business este parte din acest mecanism, asigurând Secretariatul executiv al Consiliului Consultatic SUERD și oferă servicii de consultanță și de training pentru entitățile publice sau private care doresc să-și promoveze proiecte proprii în această strategie.

Un eveniment business este un moment important pentru noi de a comunica elementele care ne definesc: calitatea, prestigiul, grija pentru detaliu, respectul față de client.

De ce să colaborați cu noi?

 • Pentru că veți lucrați cu o echipă dedicată, prezentă pe tot parcursul evenimentului, de la concepere, pregătire, set-up sală și materiale, logistică, speakeri și până la încheierea lui.
 • Pentru că suntem pro business, oferim servicii integrate în organizare de evenimente dedicate mediului de afaceri și asociațiilor profesionale, din diverse domenii, care organizează, periodic, evenimente cu caracter business sau informativ.
 • Pentru că în astfel de ocazii aveți nevoie de un partener care împărtășește și transmite experiență și valoare într-un spațiu adecvat, o locație discretă, distinsă în zona Zero a Bucureștiului, excelentă pentru discuții de dezvoltare a afacerii, atât în plen, cât și în sistem B2B.
 • Pentru că avem expertiză în evenimente de match-making atât între firme, cât și între firme și mediile universitare, având în acest sens o poziție unică, de acces la informații și expertiză.

Ne mândrim cu un portofoliu vast de evenimente, dedicate mediului antreprenorial precum seminarii, cursuri de instruire și pregătire profesională, training, workshop-uri personalizate, adecvate caracterului și nivelului de calitate convenit cu fiecare client în parte, conferințe științifice.

CONFERINȚE

Pentru că dorim să ne menținem un profil ridicat, pe piața organizărilor de evenimente, suntem permanent conectați la tendințele pieței, ceea ce ne face să ne mândrim cu teme de conferințe organizate în parteneriat:

 • Dezvoltarea regiunii Deltei Dunării, într-o nouă paradigmă a bioeconomiei/Tulcea, București;
 • Dezvoltarea bioeconomiei și biotehnologiei în zona văii Prahova – Breaza;
 • Definirea de proiecte strategice în macro-regiunea Dunării/ Tulcea, București;
 • Clusterele, vectori ai dezvoltării lanțurilor de valoare adăugată în Europa / București.

WORKSHOP

Prin workshop-urile noastre am adus în fața auditoriului teme dintr-o paletă largă de domenii precum industria mobilei, industria agroalimentară, sectorul energetic, sănătatea umană, industria textilă, promovarea pe piețe internaționale, accesare fonduri europene dar și teme privind promovarea inovării în afaceri, tehnologia informației, dezvoltarea abilitaților antreprenoriale și implicit dezvoltarea în carieră antreprenorială.


SEMINARII

Seminariile sunt organizate în parteneriat cu asociații profesionale, clustere, cu sprijinul unor instituții de stat și cu experți din domeniile vizate. Ne adresăm categoriilor middle și top management. Reunim factori de decizie, lideri de piață, specialiști, abordăm tematici din sectoare-cheie ale economiei și dezbatem noutățile, problemele și tendințele în domeniu;


TRAINING

Punem accent pe aplicabilitate, urmărind ca toate informațiile furnizate prin programele noastre de training să aibă și o latură practică, ajutând astfel companiile să își dezvolte afacerile prin intermediul dezvoltării propriului personal.


MISIUNI ECONOMICE

Prin Misiuni Economice oferim servicii de promovare a exporturilor, companiilor care doresc să-și dezvolte activitatea în țară și în străinătate.

 • Creăm și oferim posibilitatea să vizitați cele mai mari târguri și expoziții internaționale, cu cei mai mulți expozanți și vizitatori, de pe toate continentele;
 • Putem stabili prin partenerii noștrii, pe plan internațional, întâlniri de afaceri cu firmele pe care le vizați;
 • Oportunitățile de afaceri pe care le veți identifica, ca urmare a participării la misiunile organizate de USH Pro Business, vă vor ajuta să propulsați afacerea pe plan internațional.