Centru de Transfer Tehnologic – Pro Transfer - (CTT Pro Transfer)

Dezvoltarea Centrului antreprenorial USH Pro Business, s-a concretizat și prin atingerea unui obiectiv important din planul de dezvoltare,  extinzând aria de servicii și în zona serviciilor specializate și de asistență pentru entitățile care desfășoară activități de cercetare – dezvoltare, prin intermediul „Centrului de Transfer Tehnologic Pro Transfer”.

În anul 2017, USH Pro Business a obținut autorizarea “Centrului de Transfer Tehnologic – Pro Transfer” – certificat de autorizare provizorie nr. 76/15.03.2017, emis de Ministerul Cercetării și Inovării, București, în baza ordinului nr.150 din data 15.03.2017.

În anul 2018 CTT – Pro Transfer a fost acreditat conform ordinului Ministrul Cercetării și Inovării nr. 611 din 25.06.2018, certificat de acreditare nr. 102/2018, București.

CTT – Pro Transfer este constituit ca departament în cadrul Centrului USH Pro Business – Universitatea Spiru Haret, conform aprobării Rectorului Universității Spiru Haret,  nr.531/06.12.2016.

      CTT Pro Transfer  oferă următoarele tipuri de servicii specializate şi de asistenţă pentru entităţi publice şi private:

 • Ø servicii de asistenţă în afaceri pentru inovare şi transfer tehnologic;
 • Ø servicii de cercetare-dezvoltare;
 • Ø servicii de informare tehnologică, audit tehnologic, veghe şi prognoză tehnologică;
 • Ø servicii de asistenţă şi consultanţă pentru realizarea de modele experimentale şi prototipuri;
 • Ø servicii de asistenţă şi consultanţă pentru exploatarea drepturilor de proprietate intelectuală;
 • Ø servicii de asistenţă şi consultanţă în domeniul legislativ la nivel naţional, european şi internaţional.
 • Ø servicii de asistenţă pentru obţinerea de fonduri în cadrul unor programe naţionale şi internaţionale;
 • Ø servicii de asistenţă pentru identificarea partenerilor din mediul universitar şi de cercetare;
 • Ø servicii de asistenţă pentru asigurarea accesului la baze de date specializate;
 • Ø servicii de asistenţă pentru  informare cu privire la priorităţile naţionale, regionale şi locale.
 • Ø servicii de dezvoltare a spiritului antreprenorial la nivelul creatorilor din domeniul industriilor creative
 • Ø servicii de dezvoltare de start-up-uri care aplică tehnologii noi în domeniul industriilor creative
 • Ø servicii de dezvoltarea a clusterelor
 • Ø servicii de procesare, editare, multiplicare materiale promoţionale;
 • Ø servicii de  proiectare şi design pentru prezentări pe Internet.

Beneficiarii serviciilor oferite de CTT Pro Transfer sunt:

 • entităţi publice care desfăşoară activităţi de CD, universităţi, institute publice de CD din domeniul industriilor creative etc.
 • entităţi private care desfăşoară activităţi de cercetare – dezvoltare, firme de tip start-up, spin- of, clustere, din domeniul industriilor creative etc.

Zona ţintă pentru serviciile oferite de CTT Pro Transfer vizează: Bucureşti – Ilfov, toate regiunie de dezvoltare ale ţării, la nivel naţional, european şi internaţional, pentru  industriile creative, sectoare ale  activități economice care urmăresc generarea sau exploatarea  cunoștințelor și informațiilor (publicitate, arhitectură, artă, meșteșuguri, design, modă, film, muzică, artele scenei, editare (publishing), cercetare-dezvoltare, software și computer games).

Certificat de acreditare

lj0bQak