You are currently viewing ÎNSCRIE-TE LA CURS ÎN CADRUL PROIECTULUI „ANGAJAȚI PERFORMANȚI, ÎNTREPRINDERI COMPETITIVE!” (POCU 860/3/12/142460)

ÎNSCRIE-TE LA CURS ÎN CADRUL PROIECTULUI „ANGAJAȚI PERFORMANȚI, ÎNTREPRINDERI COMPETITIVE!” (POCU 860/3/12/142460)

Condiții înscriere

  • Să fii angajat cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parţial) în întreprinderi care-şi desfăşoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI sau în întreprinderi care intenţionează să-şi adapteze activitatea principală sau secundară la cel puţin unul dintre aceste sectoare economice sau unul dintre domeniile de specializare inteligentă;
  • Să ai locul de muncă ocupat este în regiunea de dezvoltare în care se implementează activităţile proiectului
  • Să îți desfăşori activitatea într-unul din sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC și în unul din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI
  • Să depui la dosar, alături de alte documente, o adeverinţă eliberată de întreprinderea angajatoare, în care să se menţioneze obligatoriu cel puţin aspectele menționate anterior.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la
office@ushprobusiness.ro sau consultă https://apic.spiruharet.ro/