You are currently viewing Campanie de conștientizare derulată în cadrul proiectului „Angajați performanți, întreprinderi competitive!” POCU/860/3/12/142460

Campanie de conștientizare derulată în cadrul proiectului „Angajați performanți, întreprinderi competitive!” POCU/860/3/12/142460

Campanie de conștientizare derulată în cadrul proiectului « Angajați performanți, întreprinderi competitive! » POCU/860/3/12/142460, proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul tematic 8: Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă, Prioritatea de investiții 10.iii – Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională și prin validarea competențelor dobândite, Obiectivul specific: 3.12 – Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI ale angajaților