You are currently viewing Cerințe  pentru ca EDUCAȚIA ADULȚILOR să fie mai atractivă

Cerințe pentru ca EDUCAȚIA ADULȚILOR să fie mai atractivă

Prin includerea competențelor de a învăța, inovație și spirit antreprenorial, împreună cu un interes mai profund în domeniul experienței de învățare și a rezultatelor, cursanții care învață pe tot parcursul vieții, vor fi capabili în viața de zi cu zi să combine învățarea formală, informală și nonformală!

  • Păstrează-ți mintea tânără!
  • Adaptează-te la cerințele pieței muncii!
  • Obține o nouă calificare/specializare!
  • Accesează informații despre noile tehnologii!

Participă la cursuri  GRATUITE  destinat creșterii nivelului de competențe digitale!

Pentru înscrieri sau mai multe informații accesează https://apic.spiruharet.ro/ sau contactează-ne la

office@ushprobusiness.ro

Campanie de conștientizare a angajatorilor derulată în cadrul proiectului „Angajați performanți, întreprinderi competitive!”(POCU/860/3/12/142460)