You are currently viewing CAMPANIE DE CONȘTIENTIZARE(POCU/860/3/12/142460)

CAMPANIE DE CONȘTIENTIZARE(POCU/860/3/12/142460)

Campania de conștientizare este derulată în cadrul proiectului „Angajați performanți, întreprinderi competitive!”(POCU/860/3/12/142460)

Un proiect dedicat întreprinderilor din regiunile mai puțin dezvoltate (Centru, Sud-Muntenia, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia) și angajaților acestora, cărora avem ocazia să le oferim sprijin prin participarea și certificarea la programe de formare % gratuite prin care să dobândească competențe în domeniul Tehnologiei Informației și Comunicației (TIC), programe de formare în domeniul digital.

Prin derularea acestui proiect sprijinim:

 – 50 de întreprinderi pentru care oferim sprijin direct pentru organizarea de programe de învățare la locul de muncă și analiza potențialului de digitalizare

– 500 de angajați din IMM-uri care sa beneficieze de programe de formare și să dobândească competențe în domeniul TIC

– 460 angajați pe care sa ii certificam și care să dobândească competențe în sectoarele economice/domeniile cu specializare inteligență

– 6 întreprinderi pe care sa le sprijinim să introducă programe de învățare la locul de muncă

Proiectul este cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman

Înscrieri office@ushprobusiness.ro

www.ushprobusiness.ro/proiecte