You are currently viewing Competente profesionale

Competente profesionale

Competența are nevoie  de educație continuă ….. Creșterea nivelului de competență profesională a angajaților poate fi atinsă prin diverse cursuri și programe de pregătire!

Pentru mai multe informații  https://apic.spiruharet.ro/  sau office@ushprobusiness.ro

Proiectul „Angajați performanți, întreprinderi competitive!” îți propune cursuri gratuite pentru salariați!

Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman (POCU 860/3/12/ 142460)

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.