You are currently viewing ANGAJAȚI PERFORMANȚI, ÎNTREPRINDERI COMPETITIVE! (POCU/860/3/12/142460)

ANGAJAȚI PERFORMANȚI, ÎNTREPRINDERI COMPETITIVE! (POCU/860/3/12/142460)

  • 500 persoane angajate cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parțial) din minim 50 de întreprinderi care-și desfășoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI sau din întreprinderi care intenționează să-și adapteze activitatea economică.
  • Persoanele din grupul țintă pot face parte din regiunile de dezvoltare: Centru, Sud-Muntenia, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Vest, Oltenia.
  • Categoriile în care se pot încadra persoanele din grupul țintă:
    • 500 persoane angajate cu contract de muncă
    • min 50 persoane angajati varstnici (55-64 de ani)
    • min 200 persoane femei

INSCRIE-TE LA UN CURS 100% GRATUIT!

Campanie de conștientizare a angajatorilor în cadrul proiectului

Angajați performanți, întreprinderi competitive!”

(POCU 860/3/12/142460)

Pentru mai multe informații accesați

https://apic.spiruharet.ro/

https://ushprobusiness.ro/proiecte/angajati-performanti-intreprinderi-competitive/

Emai: office@ushprobusiness.ro

*Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României