You are currently viewing Formare profesionala vs Perfectionare profesionala

Formare profesionala vs Perfectionare profesionala

PARTICIPĂ LA UN 𝘾𝙐𝙍𝙎 𝙂𝙍𝘼𝙏𝙐𝙄𝙏 DE DEZVOLTARE A COMPETENȚELOR DIGITALE ȘI A ABILITĂȚILOR DE PERFECȚIONARE PRECUM ȘI SPECIALIZĂRI ÎN APLICAȚII INFORMATICE PENTRU EFICIENTIZAREA ACTIVITĂȚILOR ÎNTREPRINDERILOR!

https://apic.spiruharet.ro/

office@ushprobusiness.ro

Campanie de conștientizare a angajatorilor derulată în cadrul proiectului „Angajați performanți, întreprinderi competitive!”(POCU/860/3/12/142460)