You are currently viewing Beneficii pentru firmele ai căror angajați participă în cadrul proiectului Angajați performanți, întreprinderi competitive! (POCU 860/3/12/142460)

Beneficii pentru firmele ai căror angajați participă în cadrul proiectului Angajați performanți, întreprinderi competitive! (POCU 860/3/12/142460)

  • Beneficiați de finanțare 100%
  • Obținerea unei noi calificări/specializări
  • O mai bună adaptare la cerințele pieței
  • Acces la informații despre noile tehnologii
  • Networking cu persoane din domenii de activitate similare
  • Dezvoltare profesională și personală a angajaților
  • Creșterea loialității angajaților
  • Creșterea gradului de inovare în cadrul firmei
  • Creșterea competenței angajaților

Ține pasul cu evoluția TIC!

https://apic.spiruharet.ro/

https://ushprobusiness.ro/proiecte/angajati-performanti-intreprinderi-competitive/