You are currently viewing ANGAJAȚI PERFORMANȚI, ÎNTREPRINDERI COMPETITIVE!

ANGAJAȚI PERFORMANȚI, ÎNTREPRINDERI COMPETITIVE!

Mulțumim pentru interesul manifestat în participarea la sesiunea de conștientizare ce a avut loc în data de 28 noiembrie 2022, Fundulea/Călărași.

Experții campaniei de recrutare grup țintă au oferit informații privind condițiile de înscriere în grupul țintă al proiectului, precum și beneficiile pe care le oferă implementarea programelor de formare în domeniul digital.

Acțiunea derulată face parte din A1. Organizarea și derularea de campanii de conștientizare a angajatorilor și identificarea grupului țintă în cadrul proiectului „Angajați performanți, întreprinderi competitive!”(POCU/860/3/12/142460). Proiectul este cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman

#AngajatiPeformanți

#IntreprinderiCompetitive

Înscrieri office@ushprobusiness.ro

https://apic.spiruharet.ro/

www.ushprobusiness.ro/proiecte