You are currently viewing ANGAJATI PERFORMANTI, INTREPRINDERI COMPETITIVE! Campanie de conștientizare (POCU/860/3/12/142460)

ANGAJATI PERFORMANTI, INTREPRINDERI COMPETITIVE! Campanie de conștientizare (POCU/860/3/12/142460)

OBIECTIVE SPECIFICE

OS 1: Creșterea gradului de interes și motivare în vederea participării angajaților la programe de formare și instruirea unui număr de 500 angajați din IMM-uri din regiunile mai puțin dezvoltate pentru a dobândi/a-și actualiza competențele digitale în domeniul TIC, pentru creșterea performanțelor în plan profesional și adaptarea acestora la sectoare economice cu potențial competitiv conform SNC și SNCDI

OS 2: Acordarea de sprijin pentru transformarea digitală a unui număr de 50 întreprinderi pentru a spori gradul de conștientizare cu privire la relevanța și beneficiile adoptării de către minim 6 întreprinderi a unor programe de învățare la locul de munca în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informației și comunicațiilor

POCU 860/3/12/142460

Proiect cofinanțat prin Programul de Capital Uman 2014-2020

www.ushprobusiness.ro/proiecte

office@ushprobusiness.ro