You are currently viewing Follow up_Workshop conștientizare_11 noiembrie 2022,Sinaia

Follow up_Workshop conștientizare_11 noiembrie 2022,Sinaia

Echipa proiectului „Angajați performanți, întreprinderi competitive!” vă mulțumește pentru interesul manifestat și pentru participarea la sesiunea de conștientizare din data de 11 noiembrie 2022, Sinaia/Prahova.

Experții campaniei de recrutare grup țintă au oferit informații privind condițiile de înscriere în grupul țintă al proiectului, precum și beneficiile pe care le oferă implementarea programelor de formare în domeniul digital.

Ne-am bucurat să va cunoaștem și vă așteptăm la cursuri!

Acțiunea derulată face parte din A1. Organizarea și derularea de campanii de conștientizare a angajatorilor și identificarea grupului țintă în cadrul proiectului „Angajați performanți, întreprinderi competitive!”(POCU/860/3/12/142460). Proiectul este cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman

#AngajatiPeformanți

#IntreprinderiCompetitive

Înscrieri office@ushprobusiness.ro

Experți grup țintă: Cosmin 0744543688 și Stefan 0725687761

https://apic.spiruharet.ro/

www.ushprobusiness.ro/proiecte