You are currently viewing STADIUL ACTUAL AL APLICĂRII STRATEGIEI REGIUNII DUNĂRII ȘI OPORTUNITĂȚILE GEO-ECONOMICE OFERITE ROMÂNIEI ÎN URMĂTORUL DECENIU – 28 iunie 2021, 14.30 – 17.00

STADIUL ACTUAL AL APLICĂRII STRATEGIEI REGIUNII DUNĂRII ȘI OPORTUNITĂȚILE GEO-ECONOMICE OFERITE ROMÂNIEI ÎN URMĂTORUL DECENIU – 28 iunie 2021, 14.30 – 17.00

După cum se cunoaște, elaborarea și adoptarea Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD) a fost rezultatul unei inițiative și cooperări având ca inițiatori Austria și România. Ea s-a înscris în cadrul desemnării a patru – ulterior cinci – macroregiuni-pilot al căror sprijin a fost conceput de UE în favoarea reducerii discrepanțelor de competitivitate social-economică, în special între zona superioară a Dunării și Dunărea de Jos. La început, programul a fost lansat, ca nefiind înzestrat cu o finanțare aparte, suplimentară, ulterior fiind disponibilizate circa 260 milioane euro pentru cele 14 țări, însă doar pentru proiecte „soft”, finanțabile prin Programul Transnațional Dunărea. 

Între timp, au fost sugerate și alte oportunități potențiale de finanțare, însă coordonarea întregii construcții nu a inclus, până acum, o corelare efectivă între rezultatul proiectelor „soft” și viitoarele sume disponibile prin finanțarea UE în perioada 2021-2027. Inclusiv datorită mutațiilor geo-economice din zonă, precum și unei intercomunicări restrânse între decidenții politici și mediul de afaceri, precum și societatea civilă, SUERD a rămas, din punct de vedere al rezultatelor scontate în raport cu mizele ambițioase inițial vehiculate la nivel politic, într-o măsură destul de mare, doar la stadiul de deziderat sau de declarații politice de bune intenții. Aceasta a determinat o percepție publică relativ marginală, mai ales din partea mass-media, a opiniei publice în general. 

În noul context deschis acum în nou deceniu de transpunere SUERD, ținând cont și de o încălzire potențială a cooperării geo-strategice și economice între SUA și UE, ar exista în principiu premisele unei îmbunătățiri a procesului de consultare, coordonare strategică, intercomunicare și aplicare în practică a obiectivelor și celor 11 priorități fixate de la bun început. Altfel spus, ar putea fi într-o mai mare măsură ocazia unei transformări cu marcant substrat pragmatic, în concordanță și cu celelalte procese și inițiative în evoluție, precum Planul European de Redresare sau Reziliență și Pactul Ecologic. Totodată, începând din acest an, ar exista șansa adoptării unor schimbări legislative și a stabilirii unor stimulente financiare care să îmbunătățească sprijinirea mediului de afaceri, în special a întreprinzătorilor mici și mijlocii, precum și adoptarea acelor măsuri menite  să sprijine cultura antreprenorială și un nou stil de management, cu focalizare pe tânăra generație, mai ales pe reducerea procentului alarmant de analfabetism funcțional și social și a combaterii exodului către statele mai avansate economic. 

Reuniunea este organizată în contextul aniversarii Zilei Internaționale a Dunării, precum și a 10 ani de la semnarea Tratatului SUERD. 

TEMATICĂ

  • Dezbatere evaluativă asupra rezultatelor de până în prezent a aplicării SUERD, cu accent pe îndeplinirea rolului instituțiilor abilitate în acest sens și a rolului jucat de Consiliul Consultativ SUERD, precum și de membrii acestuia, în impulsionarea transpunerii în practică a obiectivelor Strategiei Dunării. 
  • Sprijin în revitalizarea reală a procesului de transformare și standardizare urbană, reziliență digitală și inovativă a macroregiunii, printr-o contribuție mult mai proactivă din partea decidenților și a întregii societăți românești. 

INVITAȚI

  • Reprezentanți de marcă ai instituțiilor: Biroul SUERD din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, Academia Română, Asociația „Împreună pentru România Modernă”, precum și ai altor ministere și agenții guvernamentale cu responsabilități în domeniu, universități, institute de cercetare-inovare, agenții de consultanță, asociații profesionale și mass-media. 

PARTENERI MEDIA ASOCIAȚI: 

 Agenția Națională de Presă AGERPRES, Agenția Națională de Presă RADOR, Radio7, Juridice.ro.

PARTENERI MEDIA:

CaleaEuropeana.ro, PRwave.ro, Comunicații Mobile, 24PHarte.ro, „Danubius
infolio”, Buletin Dunărean. 

INFORMAȚII EVENIMENT

  • Evenimentul se va desfășura luni, 28 iunie 2021, începând cu ora 14.30, în format hibrid astfel: online – în sistem teleconferință sau prin participare fizică, la sediul USH Pro Business, din Str. Ion Ghica nr.13, etaj 2, Sala Spiru Haret doar cu solicitare scrisă și doar după primirea acceptului din partea organizatorilor.
  • Online în aplicația Go ToMeeting. Link-ul de accesare este: https://global.gotomeeting.com/join/415154549 , Cod de acces: 415-154-549
  • Datorită normelor de distanțare socială impuse de autorități pentru prevenirea îmbolnăvirii cu Coronavirus, participarea în sala de evenimente va fi posibilă în limita a 25 persoane.
  • Pentru înscrieri, cei interesați pot consulta pagina ciosuerd.houseofeurope.ro/ziua-internationala-a-dunarii sau contacta organizatorii la adresele: ciosuerd@gmail.com, office@ushprobusiness.ro sau telefonic la 0723.670.987 

Vizualizați Invitația

Vizualizați Agenda