You are currently viewing DEZVOLTAREA ACCELERATĂ A AGRICULTURII ECOLOGICE PRIN INFORMAȚII ȘI CUNOȘTINȚE – 28 mai 2024, ora 09.00 – USH Pro Business – Str. Ion Ghica nr. 13, etaj 2, București –

DEZVOLTAREA ACCELERATĂ A AGRICULTURII ECOLOGICE PRIN INFORMAȚII ȘI CUNOȘTINȚE – 28 mai 2024, ora 09.00 – USH Pro Business – Str. Ion Ghica nr. 13, etaj 2, București –

Partenerii în proiectul european Organic Target4EU(https://organictargets.eu/) vă propun, alături de comunitatea de practică creată prin proiect, să dezbatem împreună modalități și căi de dezvoltare a sistemului de cunoștințe și informații pentru agricultura ecologică (organic AKIS), stabilirea agendei strategice de cercetare-inovare în domeniu, prezentarea platformei comune europene de acces la informații și cunoștințe pentru produse ecologice (organice).

Vizualizați invitația