You are currently viewing Wallachia eHub partener al Ministerului Economiei în fundamentarea dimensiunii de digitalizare a tranziției industriale în regiunea Sud-Muntenia

Wallachia eHub partener al Ministerului Economiei în fundamentarea dimensiunii de digitalizare a tranziției industriale în regiunea Sud-Muntenia

În data de 24 noiembrie 2020, Centrul de inovare digitală Wallachia eHub, prin entitatea de management Danube Engineering Hub și USH Pro Business, a organizat online workshop-ul “Noua Strategie de Competitivitate a României. Tranziţia industrială – Provocări şi implicaţii ale digitalizării în întreprinderi. Industrie 4.0”.

Dezbaterile au vizat nevoile de digitalizare ale mediului de afaceri pornind de la obiectivele şi opţiunile strategice incluse în Programul Operaţional Regional Sud-Muntenia 2021-2027 (Axele Prioritare 1 şi 2) şi Noua Strategie Naţională pentru Competitivitate.

De asemenea, în cadrul evenimentului s-a susţinut o prezentare privind implicaţiile digitalizării în economie şi industria 4.0, în cadrul căreia s-au analizat stadiul tranziţiei industriale şi deosebirile dintre digitalizare şi aceasta. În urma prezentării, s-a observat că, pentru România, reprezintă o prioritate creşterea gradului de adoptare a industriei 4.0 în rândul întreprinderilor prin retehnologizare, formarea şi reconversia forţei de muncă şi reorganizarea proceselor de producţie şi management.

Suntem onorați că am putut organiza această dezbatere. În calitate de centru regional de digitalizare pentru Sud-Muntenia, recent recunoscut de Agenția de Digitalizare a României, am scos în evidență importanța corelării strategiei naționale de competitivitate cu cea de digitalizare întrucât miza tranziției industriale este evident și o transformare digitală, a declarat Costin Lianu, președinte Wallachia eHub și director general USH Pro Business, membru fondator al centrului de inovare digitală.

La eveniment au fost prezenţi reprezentanţi ai Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, Asociaţiei Clustero România, USH Pro Business, ARIES, Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, Consiliului Judeţean Teleorman, Centrului de inovare digitală Wallachia eHub, cât şi preşedinţii clusterelor membre în acesta.

A fost o participare consistentă a unor entități cheie la nivel regional, iar dezbaterile din cadrul workshop-ului ne vor ajuta să dezvoltăm corespunzător serviciile de digitalizare pe care centrul le va oferi pe viitor. Prezentările Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri au scos în evidență importanța unor măsuri cheie de intervenție pentru digitalizare pe care centrul nostru le va avea în vedere, a declarat prof. univ. Irina Gabriela Rădulescu, coordonator Wallachia eHub și decan al facultății de Științe Economice, UPG Ploiești.

Din workshop s-a desprins ideea că există decalaje la nivel regional, privind competitivitatea şi gradul de inovare al companiilor, care trebuie depăşite. Pentru o eficienţă sporită, Noua Strategie Naţională de Competitivitate, trebuie să deţină rolul de umbrelă şi să se coreleze cu toate strategiile ţării. Mai mult decât atât, trebuie să pună în legătură evaluările şi analizele ex-ante cu obiectivele stabilite având la bază colaborarea cu mediul academic, institutele de cercetare şi centrele de transfer tehnologic.

Este foarte important ca politicile publice să susțină procesul de tranziție industrială digitală și investiții majore prin servicii suport, întrucât eficiența unor investiții presupune niște eforturi inițiale substanțiale mai ales când e vorba de tehnologii noi pornite de la zero. Suntem preocupați de dezvoltarea în centrul nostru cu susținerea autorităților regionale a unor platforme în care să putem atrage investitorii tehnologici în zone green field, regiunea dispunând de un potențial în acest domeniu, a declarat Costin Trandafir, președinte consorțiu de clustere Wallachia Hub și al Danube Engineering Hub, entitatea de management al hub-ului.

USH Pro Business

www.ushprobusiness.ro