You are currently viewing UNIVERSITATEA ”SPIRU HARET” DEZVOLTĂ COLABORĂRI CU MEDIUL ACADEMIC DIN REPUBLICA MOLDOVA

UNIVERSITATEA ”SPIRU HARET” DEZVOLTĂ COLABORĂRI CU MEDIUL ACADEMIC DIN REPUBLICA MOLDOVA

În data de 12 octombrie 2018, Universitatea ”Spiru Haret” a primit vizita delegației universităților din Republica Moldova condusă de prof. univ. dr. Gheorghe Avornic, Rector al Universității de Studii Politice și Economice Europene ”Constantin Stere” din Chișinău.

În cadrul acestei întrevederi a fost analizat stadiul memorandumului de înțelegere încheiat între Universitatea ”Spiru Haret” și Universitatea ”Constantin Stere” din Chișinău, fiind stabilite o serie de domenii de colaborare în cercetare aplicată, pe linie Erasmus precum și dezvoltarea unei colaborări în domeniul studiilor universitare.

De asemenea, în cadrul acestei întâlniri s-a analizat și posibilitatea participării la activități comune în cadrul Acordului de constituire a Consorțiului Universităților din Republica Moldova – Spania – Cipru – Turcia – Federația Rusă – Ucraina – Grecia – Marea Britanie – Danemarca – România.

USH Pro Business

Evenimente, Comunicare și Internaționalizare

Str. Nicolae Iorga nr 34-36,

București, Sector 1

Tel: +40 216 500 014

E-mail : office@ushprobusiness.ro

www.ushprobusiness.ro