You are currently viewing Cercetarea economică japoneză în slujba măsurării performanţei manageriale

Cercetarea economică japoneză în slujba măsurării performanţei manageriale

În cadrul seminarului „Doing science with personnel data”, organizat de USH Pro Business la sediul din Ploiești în data de 19 august 2019, auditoriul s-a familiarizat cu cercetările de ultimă oră ale Prof. Shingo Takahashi de la Universitatea din Hiroshima, legate de măsurarea efectelor abilităţilor şi competenţelor manageriale, subiect specific unei ramuri economice aparte, economia resurselor umane. Au fost prezentate într-o analiză econometrică trei tipuri de efecte, respectiv:

  • Efectele schemelor de stimulente acordate angajaţilor;
  • Efectele comportamentului  managerilor asupra performaţelor subordonaţilor;
  • Folosirea senzorilor pentru măsurarea performanţelor manageriale.

Materialele s-au bazat pe studii de caz şi măsurători laborioase care dovedesc că analiza ştiințifică a datelor despre personal  poate aduce beneficii factorilor de decizie la nivel de organizaţii.  Concluziile prezentărilor profesorului japonez sunt urmatoarele:

  • Stimulentele îmbunătăţesc productivitatea la locul de muncă, nu numai prin stimulentul efectiv, dar şi prin migrarea muncitorilor spre organizaţii care practică astfel de scheme;
  • Managerii tineri şi predispuşi la acumularea de experienţă sunt mai productivi în zona managementului mediu, sectorial;
  • Nu exista date empirice care să demonstreze efectul “learing by doing” la managerii lipsiţi de experienţă şi aptitudini;
  • Există mari diferenţe între performanţele managariale sub aspectul productivităţii;
  • Folosirea senzorilor ne poate ajuta să înţelegem de ce un manager este mai performant decât altul.

“În economie, orice pârghie de stimulare a angajaţilor poate avea şi efecte perverse pe termen mediul sau lung, dincolo de ce se întâmplă pe termen scurt dacă analizezi numai productivitatea. Dezbaterile au evidenţiat faptul că  managerii se pot confrunta şi cu efecte negative pe termen lung, precum pierderea unor clienţi, dacă goana după rezultate afectează calitatea şi valoarea aduagată a serviciilor. Analiza producativităţii manageriale a fost extrem de bine documentată, iar utilizarea de senzori care să permită înţelegerea mai bună a efectelor performanţelor manageriale face noi deschideri asupra modului în care digitizarea poate îmbunătăţi competitivtatea firmelor. Fiind la al doilea seminar de acest gen, USH Pro Business are deja experienţă în înţelegerea acestor procese antreprenoriale moderne şi puţin cunoscute în România. Vom crea un colectiv de cercetare care să vizeze activitatea managerială din România şi efectele ei pornind de la tematica pusă în lumină de distinsul nostru oaspete, profesorul Shingo Takahashi” a delcarat conf. univ. dr. Costin Lianu, Prorector Universitatea Spiru Haret şi Director General USH Pro Business.

USH Pro Business

Evenimente, Comunicare și Internaționalizare

Str. Nicolae Iorga nr 34-36,

Sector 1, București

Tel: +40 216 500 014

E-mail : office@ushprobusiness.ro

www.ushprobusiness.ro