You are currently viewing Campanie constientizare a angajatorilor_Piatra Neamt (Proiect POCU 860/3/12/142460)

Campanie constientizare a angajatorilor_Piatra Neamt (Proiect POCU 860/3/12/142460)

În data de 10 februarie a.c. echipa proiectului „Angajați performanți, întreprinderi competitive!” a fost prezentă la Piatra Neamt unde a prezentat proiectul și a oferit informații privind  condițiile de înscriere și selectare a grupurilor țintă pentru cursuri de formare în domeniul digital care vor fi organizate gratuit pentru angajații din regiunile mai puțin dezvoltate Centru, Sud-Muntenia, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia

Acțiunea derulată face parte din A1. Organizarea și derularea de campanii de conștientizare a angajatorilor și identificarea grupului țintă în cadrul proiectului „Angajați performanți, întreprinderi competitive!”(POCU/860/3/12/142460).

Proiectul este cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman

Mulțumim pentru participare!

#AngajatiPeformanți

#IntreprinderiCompetitive

Înscrieri office@ushprobusiness.ro

https://apic.spiruharet.ro/

www.ushprobusiness.ro/proiecte