You are currently viewing „Angajați performanți, întreprinderi competitive!”_OBIECTIVE(POCU/860/3/12/142460)

„Angajați performanți, întreprinderi competitive!”_OBIECTIVE(POCU/860/3/12/142460)

Continuăm campania de conștientizare derulată în cadrul proiectului „Angajați performanți, întreprinderi competitive!”(POCU/860/3/12/142460)

Obiectiv general al proiectului: dobândirea de competențe digitale pentru angajații din regiunile mai puțin dezvoltate: Centru, Sud-Muntenia, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia ca urmare a participării și certificării

la programe de formare în domeniul digital, cu scopul de a se adapta sectoarelor economice din domeniul SNC și SNCDI

Proiectul este cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman

Înscrieri office@ushprobusiness.ro

www.ushprobusiness.ro/proiecte