You are currently viewing Campanie constientizare a angajatorilor_9 februarie 2023

Campanie constientizare a angajatorilor_9 februarie 2023

Mulțumim pentru participarea la sesiunea de conștientizare ce a avut loc în data de 9 februarie 2023 la Ploiești.

Acțiunea derulată face parte din A1. Organizarea și derularea de campanii de conștientizare a angajatorilor și identificarea grupului țintă în cadrul proiectului „Angajați performanți, întreprinderi competitive!”(POCU/860/3/12/142460).

Experții campaniei de recrutare grup țintă au oferit informații privind condițiile de înscriere în grupul țintă al proiectului, precum și beneficiile pe care le oferă implementarea programelor de formare în domeniul digital.

Proiectul „Angajați performanți, întreprinderi competitive!” POCU/860/3/12/142460 își propune consolidarea capacităţii profesionale prin dobândirea de competențe digitale, inclusiv avansate, pentru un număr de 500 de angajați din IMM-uri din regiunile mai puțin dezvoltate Centru, Sud-Muntenia, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia ca urmare a participării și certificării la programe de formare în domeniul digital, cu scopul de a se adapta sectoarelor economice din domeniul SNC și SNCDI. Proiectul este cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman

Înscrieri office@ushprobusiness.ro

https://apic.spiruharet.ro/

https://ushprobusiness.ro/proiecte/angajati-performanti-intreprinderi-competitive/