You are currently viewing Consolidăm capacitatea profesională prin dobândirea de competențe digitale, inclusiv avansate!

Consolidăm capacitatea profesională prin dobândirea de competențe digitale, inclusiv avansate!

Campanie de conștientizare derulată în cadrul proiectului „Angajați performanți, întreprinderi competitive!” –

POCU 860/3/12/142460

Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman

Pentru mai multe informații consultați https://apic.spiruharet.ro/

sau ne puteți contacta la office@ushprobusiness.ro