You are currently viewing ANGAJAȚI PERFORMANȚI, ÎNTREPRINDERI COMPETITIVE!_CONCEPT PROIECT (POCU/860/3/12/142460)

ANGAJAȚI PERFORMANȚI, ÎNTREPRINDERI COMPETITIVE!_CONCEPT PROIECT (POCU/860/3/12/142460)

  • Proiectul subliniază înțelegerea conceptului de învățare pe tot parcursul vieții (Life-Long-Learning) cu ajutorul TIC
  • Proiectul promovează formarea profesională ca premisă principală în dezvoltarea carierei
  • Proiectul motivează membrii GT să participe la programe de formare cu scopul dezvoltării competențelor digitale
  • Proiectul abordează Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți
  • Obiectivul pregătirii profesionale continue constă în obținerea de cunoștințe și aptitudini necesare de către persoanele adulte în mod voluntar pe tot parcursul vieții, pentru beneficii personale  sau profesionale
  • Prioritatea de investiții: prin toate activitățile care urmează a fi implementate în sensul promovării învățării pe tot parcursul vieții prin acces egal la instruire

Campanie de conștientizare a angajatorilor în cadrul proiectului Angajați performanți, întreprinderi competitive! (POCU 860/3/12/142460).

Proiect cofinanțat din Programul Operațional de Capital Uman

https://apic.spiruharet.ro/
https://ushprobusiness.ro/proiecte/angajati-performanti-intreprinderi-competitive/

Emai: office@ushprobusiness.ro