You are currently viewing ANGAJAȚI PERFORMANȚI, ÎNTREPRINDERI COMPETITIVE!

ANGAJAȚI PERFORMANȚI, ÎNTREPRINDERI COMPETITIVE!

Campanie de conștientizare derulată în cadrul proiectului „Angajați performanți, întreprinderi competitive!”- POCU 860/3/12/142460, privind consolidarea capacității profesionale prin dobândirea de competențe digitale, inclusiv avansate, pentru un număr de 500 angajați din IMM-uri din regiuni mai puțin dezvoltate.

Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman

Pentru mai multe informații consultați https://apic.spiruharet.ro/

sau ne puteți contacta la office@ushprobusiness.ro