You are currently viewing CAMPANIE DE CONȘTIENTIZARE_9 Februarie 2023

CAMPANIE DE CONȘTIENTIZARE_9 Februarie 2023

CAMPANIE DE CONȘTIENTIZARE_9 Februarie 2023

Angajați performanți, întreprinderi competitive !

În data de 9 Februarie 2023, vă dăm întâlnire la o noua sesiune de conștientizare a angajatorilor și de identificare a companiilor interesate să participe în cadrul grupurilor țintă în cadrul proiectului “Angajați performanți, întreprinderi competitive!” (POCU/860/3/12/142460). Sesiunea va avea loc, începând cu ora 12.30 la Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, Amfiteatrul AP9.

Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman

Pentru mai multe informații accesați

https://apic.spiruharet.ro/

https://ushprobusiness.ro/proiecte/angajati-performanti-intreprinderi-competitive/