You are currently viewing “Oportunități de dezvoltare a afacerilor prin intermediul SISTEMULUI INFORMAȚIONAL GEOGRAFIC (GIS)”- București, 26 Mai 2017 –

“Oportunități de dezvoltare a afacerilor prin intermediul SISTEMULUI INFORMAȚIONAL GEOGRAFIC (GIS)”- București, 26 Mai 2017 –

În noua economie, firmele competitive care au înțeles importanța și necesitatea utilizării sistemelor informatice GIS pentru luarea deciziilor și elaborarea strategiilor de dezvoltare sunt mult mai eficiente în monitorizarea informațiilor necesare elaborării unor strategii de dezvoltare bine documentate, consistente, bazate pe date economice și date geografice regionale sau locale.

Acces la acest sistem pot avea toate organizațiile de toate mărimile și din toate industriile, iar în piață interesul pentru valoarea economică și strategică a GIS-ului se află într-o continuă creștere.

“Landscapes: Perception, Knowledge, Awareness and Action”®, simpozion internaţional de geografie ajuns la a IX-a ediţie, aduce împreună specialişti din diverse domenii de activitate: geografie, cartografie, GIS, economie, turism, arhitectură, urbanism, lingvistică, sociologie, ecologie, ştiinţe agricole, ştiinţe politice, ştiinţe umaniste ş.a.

Domeniile vizate de această tehnologie sunt variate și în continuă expansiune:

¨ agricultura
¨ gestionarea activelor firmelor
¨ big data
¨ conservarea resurselor naturale
¨ apărare
¨ gestionarea dezastrelor
¨ educație
¨ industria serviciilor financiare
¨ producția de hrană
¨ industria sănătății
¨ infrastructură
¨ siguranța publică a comunităților
¨ soluții personalizate la nivel de guverne
¨ indicarea și monitorizarea locațiilor miniere active și inactive
¨ orașe inteligente… etc.

Având în vedere complexitatea soluțiilor GIS, firmele care acționează în acest domeniu se confruntă cu integrarea soluțiilor în domenii foarte variate și sunt nevoite să răspundă unor nevoi din piață care evoluează rapid.

Tematica evenimentului

Ce înseamnă GIS? Care sunt avantajele utilizării GIS?
GIS în arhitectura peisagistică, urbanism
Parteneriatul strategic – opţiune de pătrundere pe piaţa globală GIS. Hexagon Geospațial – Studiu de caz

TARGET

Firme specializate în cadastru şi geodezie
Firme de construcţii, proiectare
Fermieri
Reprezentanţi ai ministerelor: M.A.D.R, M.D.R.A.P.

Unde? Când?

La sediul USH Pro Business, Str. Nicolae Iorga, nr. 34-36, etaj 1, sector 1, Bucureşti

(fosta Ambasadă a Canadei, zona Piaţa Romană), in data de 26 Mai, 2017, ora 11.00

Descărcați invitația