You are currently viewing New pathways in agriculture – 28 Noiembrie 2022

New pathways in agriculture – 28 Noiembrie 2022

Noile sisteme agricole vor transforma în mod dinamic modul în care agricultura va aborda provocările legate de schimbările climatice, durabilitatea și securitatea alimentară. Scopul acestui workshop este de a identifica soluții pentru o tranziție mai rapidă a agriculturii românești bazate pe principiile agroecologiei, agriculturii ecologice, captarea carbonului.

AGENDA

10:00 – 10:30
Dl. Costin LIANU – Director General USH Pro Business, Presedinte Asociația Inter-Bio

  • Prezentarea proiectelor Agroecology-TRANSECT și OrganicTargets4EU;
  • Evoluția pieței către agroecologie;
  • Dezvoltarea unui sistem de certificare acreditat și voluntar pentru fermieri pe baza standardului original SR13595:2022 Agricultura ecologică.

10:30 – 11:00
Dl. Igor Frljuzec – eAgronom

  • Beneficiile programului de credit de carbon

11:00 – 11:30
Dl. Cosmin Lianu – Consultant USH Pro Business

  • Promovarea gratuită a INCDA Fundulea în rețeaua EEN, Enterprise Europe Network;
  • Cursuri gratuite de competențe digitale în cadrul proiectului Angajați performanți, întreprinderi competitive! POCU/860/3/12/142460.

11:30 – 12:30

  • Discuții cu fermierii și alte părți interesate.