You are currently viewing „COMPETENȚE CHEIE ALE FIRMELOR ROMANEȘTI ÎN DOMENIUL ACHIZIȚIILOR ” – 26-28 Aprilie 2017 –

„COMPETENȚE CHEIE ALE FIRMELOR ROMANEȘTI ÎN DOMENIUL ACHIZIȚIILOR ” – 26-28 Aprilie 2017 –

Piaţa achiziţiilor este dominanta, cu reguli foarte stricte, iar procesul de achiziții este unul complex și dinamic. Majoritatea cursurilor de până acum au tratat  subiectul achizițiilor numai din prisma achizițiilor publice. Fără a neglija importanța achizițiilor publice cursul prezent vizează sfera largă a acestor tipuri de operații economice, incluzând în cursul de pregătire, domenii precum achiziții private și teme de achiziții la nivel internațional.
     TEMATICA

 Procesul procedurii de achiziție publică. Principii. Tipuri de contracte. Autorități contractante

 Piața achizițiilor publice la nivel european. Oportunități pentru oamenii de afaceri

 Negociere. Proceduri. Aplicabilitate

 Activități practice și aplicative. Elemente de noutate în procesul achizițiilor publice în România

 Piața achizițiilor publice la nivel internațional

 Sistemul electronic de achiziții publice

 Sistemul de achiziții publice ONU. Modalități de export în aceste sisteme

 Clusterele și rolul acestora în piața de achiziții


     TARGET EVENIMENT

• Angajați din departamentele de achiziții publice, vânzări, juridic, financiar, investiții, tehnic;

 • Membrii comisiei de evaluare a ofertelor de produse și servicii;• Membrii Unităților Administrativ Teritoriale;

• Membrii Autorităților Contractante (aleși locali, primari, viceprimari, city manageri, consilieri achiziții);

• Operatori economici, participanți în procesul de atribuire a contractelor de achiziție;

• Persoane interesate de domeniul achizițiilor publice si internaționale.


Cursul va avea loc in perioada 26-28 aprilie 2017 – conform orarului atașat, la sediul USH Pro Business din strada Nicolae Iorga nr.34-36, Etaj 1, Sector 1, București (fosta Ambasada Canadei – zona Piața Romană)Pentru informații suplimentare referitoare la înscriere si alte detalii, ne puteți contacta la office@ushprobusiness.ro, telefon 021-6500014 / 021-7943518
Descărcați invitația