You are currently viewing Pledoarie pentru o eficiență sporită a implicării României în Strategia Dunării și în elaborarea noilor programe operaționale pentru fondurile europene

Pledoarie pentru o eficiență sporită a implicării României în Strategia Dunării și în elaborarea noilor programe operaționale pentru fondurile europene

La data de 18 octombrie a.c., a avut loc, la sediul USH Pro Business, întâlnirea de lucru a membrilor Consiliului Consultativ  SUERD București la inițiativa mai multor membri ai societății civile preocupați de modul de  evaluare implementării SUERD din perspectiva revizuirii documentului. Au fost aduse în discuție noi modalități de evaluare a proiectelor SUERD și identificarea de proiecte fanion care să fie supuse atenției autorităților ce asigură guvernanța SUERD în România.

S-a făcut referire la  documentul consolidat de revizuire a SUERD care  indică faptul că Strategia, în multe privințe, nu a atins așteptările de implementare. Pornind de la recomandările făcute în documentul de revizuire Final Consolidated Input Document of the Danube Countries for the Revision of the EUSDR Action Plan (V1)” de a consolida mecanismele de consultare națională privind implementarea SUERD, membri CC SUERD au făcut o serie de propuneri:

– obligativitatea diseminării informațiilor de la nivelul grupurilor de lucru interministeriale (GLI) către membrii CC SUERD;

– membrii CC SUERD să desemneze experți în Consiliile consultative ale Autorității Manageriale pentru elaborarea ghidurilor de finanțare;

– definirea, susținerea și promovarea unor proiecte strategice fanion pe SUERD (ex: European Gateway Project – dezvoltare de coridoare logistice și de transport pe relația EST-VEST);

–  dezvoltarea unui birou la nivelul autorităților publice locale și a unei expertize de scriere de proiecte;

– includerea  unui  mecanism  (obligatoriu) de  consultare a cetățenilor pentru noile propuneri de  Programe Operaționale ( cercetare pe baza de chestionar) la nivel de comunitate.

Cei prezenți, după analizarea documentului consolidat vor face și alte propuneri.                  De asemenea, aceștia au relatat că nu cunosc punctul de vedere al comisiei la documentul consolidat și au întrebat dacă autoritățile române care asigură guvernanța SUERD au fost informate, pentru a informa și Consiliul.

Propunerile formulate de către membrii CC SUERD au fost  transmise  către Ministerul Afacerilor Externe, ca autoritate coordonatoare SUERD la nivel național, în vederea convocării unei ședințe comune în prezența coordonatorilor GLI  în baza propunerilor formulate de cei prezenți.

”Consiliul Consultativ SUERD, pornit ca o inițiativă importantă în România de a atrage societatea civilă în mecanismele de guvernanță a strategiei, își dezvoltă tot mai mult această vocație prin discuții informale între cei preocupați de neajunsurile și nereușitele în utilizarea fondurilor de coeziune.

Au fost făcute propuneri și le comunicăm spre grupurile de lucru interministeriale, tocmai pentru că în această perioadă se redefinesc condițiile noilor programe operaționale pentru a accesa fonduri europene pana la orizontul anului 2027. Experiența anterioara ne-a demonstrat  că la programele operaționale anterioare sistemul de consultare a fost extrem de firav și nu dorim să se mai repete” a declarat conf. univ. dr. Costin LIANU, coordonator Secretariatul Consiliului  Consultativ SUERD.

USH Pro Business

Evenimente, Comunicare și Internaționalizare

Str. Nicolae Iorga nr 34-36,

Sector 1, București

Tel: +40 216 500 014

E-mail : office@ushprobusiness.ro

www.ushprobusiness.ro