You are currently viewing Inițiativa DUC- formarea alianței Dual Use Cluster

Inițiativa DUC- formarea alianței Dual Use Cluster

În data de 8 iulie ac, la sediul USH Pro Business a avut loc întâlnirea de lucru la nivelul mediului de afaceri, a structurilor sale inovative și a mediului academic pentru formarea alianței Dual Use Cluster care are ca scop consolidarea și dezvoltarea industriilor cu tehnologii de utilizarea duală, civila și militară.

La eveniment au participat membrii unor patronate de ramură, mediu academic și firme activând în acest domeniu, consultanți și experți pentru a dezbate avantajele constituirii unui cluster în acest domeniu.

Cei prezenți si-au exprimat interesul în a contribui la materializarea acestei inițiative formându-se un grup de lucru care să permită analizarea celor mai bune opțiuni de identificare a domeniilor și  obiectivelor cheie precum și a viziunii unui astfel de cluster.

”În prezent ne aflăm în faza de lansare a inițiativei iar dezbaterile au insistat pe importanța acestei inițiative și valoarea sa adăugată în domeniul inovării  cu utilizare duală. Am analizat diverse scenarii și modele interne și internaționale și sperăm ca în câteva luni să avem o construcție inițială de cluster care să răspundă așteptărilor membrilor. Este evident că ne lipsește o astfel de inițiativă și Universitatea Spiru Haret, prin centrul său antreprenorial USH Pro Business, va facilita consolidarea ei” a declarat Costin Lianu, director general USH Pro Business.

USH Pro Business

Evenimente, Comunicare și Internaționalizare

Str. Nicolae Iorga nr 34-36,

Sector 1, București

Tel: +40 216 500 014

E-mail : office@ushprobusiness.ro

www.ushprobusiness.ro