You are currently viewing INTER-BIO SUSȚINE INTRODUCEREA DE NOI REGLEMENTARI DE AGROECOLOGIE

INTER-BIO SUSȚINE INTRODUCEREA DE NOI REGLEMENTARI DE AGROECOLOGIE

Asociația Inter-Bio, organizație membră IFOAM Organics Europe, se alătură inițiativelor SUR și propunerii de regulament privind utilizarea durabilă a produselor de protecție a plantelor (SUR), deoarece poate fi un instrument-cheie pentru reducerea impactului pesticidelor asupra sănătății umane și animale, precum și asupra mediului, și pentru îndeplinirea obiectivelor Strategiei „De la fermă la consumator” (Farm2Fork /F2F), în special pentru atingerea obiectivelor sale privind reducerea pesticidelor:

 • Reducerea utilizării globale și a riscului pesticidelor chimice cu 50% până în 2030,

 • Reducerea utilizării pesticidelor mai periculoase cu 50% până în 2030

Inter-Bio salută obiectivele UE de reducere a pesticidelor, stabilite în Strategia F2F, deoarece experimentăm zilnic importanța biodiversității pentru controlul dăunătorilor, polenizare și fertilitatea solului. Dar pentru a atinge aceste obiective, este esențială o metodologie robustă pentru calcularea progresului.

Întrucât agricultura ecologică se abține de la utilizarea pesticidelor chimice de sinteză (dintre care erbicidele reprezintă aproximativ 50 %) și se bazează în primul rând pe măsuri preventive și indirecte, cum ar fi o rotație mai îndelungată a culturilor și diversificarea plantelor, completate, atunci când este necesar, cu utilizarea substanțelor prezente în mod natural pentru gestionarea dăunătorilor, agricultura ecologică contribuie la atingerea obiectivelor de sustenabilitate și ar trebui promovată în mod corespunzător.

În acest sens, SUR poate fi, de asemenea, un instrument pentru îndeplinirea obiectivului de 25 % de terenuri agricole ecologice până în 2030 în întreaga Europă, stabilit în cadrul strategiei „De la fermă la consumator”. Cu toate acestea, IFOAM Organics Europe consideră că propunerea SUR publicată de Comisie la 22 iunie 2022 ar trebui îmbunătățită în mai multe puncte pentru a atinge și măsura progresul în ceea ce privește obiectivele stabilite.

În primul rând, SUR trebuie să stabilească definiții mai clare și mai detaliate ale produselor fitosanitare și ale metodelor de reducere a utilizării pesticidelor. În plus, este esențial să se modifice metoda de calcul a indicatorului armonizat de risc (HRI)-1, care nu este adecvată pentru a evalua în mod corespunzător utilizarea pesticidelor și reducerea riscurilor și, ca indicator bazat pe volum, discriminează substanțele naturale utilizate în agricultura ecologică. În plus, pentru a asigura producția de alimente, păstrând în același timp biodiversitatea, este important să se promoveze agricultura ecologică în anumite zone sensibile de pe terenuri agricole și să se permită utilizarea substanțelor naturale autorizate în Regulamentul UE privind producția ecologică 2018/848 în aceste zone, care acoperă suprafețe agricole mari în unele țări.

În plus, nu ar trebui uitat faptul că implementarea defectuoasa actualei Directive privind utilizarea durabilă a pesticidelor se datorează în principal lipsei de punere în aplicare de către statele membre. Astfel, SUR ar trebui, de asemenea, să ia în considerare mijloace pentru a asigura punerea în aplicare adecvată de către statele membre și un buget adecvat pentru agricultura ecologică în planurile strategice naționale ale politicii agricole comune, care reprezintă principalele instrumente de finanțare pentru punerea în aplicare a practicilor agricole care vizează reducerea utilizării pesticidelor. În cele din urmă, este esențial să se sporească disponibilitatea alternativelor la pesticidele chimice de sinteză printr-un proces specific de înregistrare a substanțelor prezente în mod natural .

IFOAM Organics Europe, precum și inițiatorii Inițiativei Cetățenești Europene „Save Bees and Farmers”  au remarcat de mai multe ori că propunerea actuală a Comisiei nu îndeplinește această cerință și au propus o îmbunătățire pe linia indicatorilor existenți din Franța (NODU) și Danemarca (TDI). Experții de la Agenția Federală Germană de Mediu (UBA) au elaborat o „propunere de reparație” concretă pentru aceasta, care se bazează pe datele din sistemul de aprobare armonizat la nivelul UE pentru substanțele active pesticide. Documentul atașat conturează această propunere, pe care Inter-Bio, alături de IFOAM, o susținem pe deplin.

Costin Lianu

Președinte

Asociația Inter-Bio

Notă: Organizația umbrelă, IFOAM Organics Europe, va susține o conferință de presă online în data de 16 octombrie a.c. ce va începe la ora 09:00 și va prezenta, printre altele, un video (încă nepublicat) despre problematica indicatorului. Vom reveni în cel mai scurt timp cu invitația de participare!

Pentru mai multe informații legate de SUR accesați linkul de mai jos

https://www.organicseurope.bio/content/uploads/2023/01/IFOAMEU_Policy_SUR_position-paper_202301.pdf?dd

Inter-Bio

Website: https://inter-bio.ro/ro/

Email: office@inter-bio.ro

https://www.facebook.com/interbio.ro

https://www.linkedin.com/company/asociatia-inter-bio/