You are currently viewing Cursuri de competențe digitale pentru femei!

Cursuri de competențe digitale pentru femei!

Unul din obiectivele proiectului „Angajați performanți, întreprinderi competitive!” constă în consolidarea capacitații profesionale prin dobândirea de competențe digitale, inclusiv avansate, pentru un număr de  200 persoane, femei, din IMM-uri din regiunile mai puțin dezvoltate Centru, Sud-Muntenia, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia ca urmare a participării și certificării la programe de formare în domeniul digital, cu scopul de a se adapta sectoarelor economice din domeniul SNC și SNCDI.

Participă și tu la cursuri de competențe digitale: CRM- ERP- HRM-CAD!

Cursurile sunt GRATUITE, se desfășoară online și sunt ținute de traineri cu experiență în domeniu!

Pentru mai multe informații consultă https://apic.spiruharet.ro/

Campanie de conștientizare a angajatorilor derulată în cadrul proiectului „Angajați performanți, întreprinderi competitive!”  (POCU/860/3/12/142460). Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020