You are currently viewing CAMPANIE DE CONȘTIENTIZARE(POCU/860/3/12/142460)

CAMPANIE DE CONȘTIENTIZARE(POCU/860/3/12/142460)

Campania de conștientizare este derulată în cadrul proiectului Angajați performanți, întreprinderi competitive! (POCU/860/3/12/142460)

Înscrieri office@ushprobusiness.ro

www.ushprobusiness.ro/proiecte

#AngajatiPeformanți

#IntreprinderiCompetitive