You are currently viewing Beneficii înscriere cursuri competente digitale

Beneficii înscriere cursuri competente digitale

Cunoașterea programelor de formare dedicate utilizării aplicațiilor informatice pentru eficientizarea activității întreprinderilor oferă numeroase beneficii:

 • Perfecționare profesională
 • Eficiență în luarea deciziilor
 • Creșterea productivității
 • Comunicare în timp real
 • Automatizarea proceselor
 • Creșterea de inovare în cadrul firmei
 • Reducerea costurilor și a erorilor
 • Creșterea competențelor angajaților
 • Îmbunătățirea abilităților prin învățare
 • Creșterea participării la procesele organizaționale
 • Interacțiune mai mare

Universitatea Spiru Haret implementează pe parcursul anului 2023 un proiect prin care oferă GRATUIT companiilor din regiunile Centru, Nord-Est, Sud – Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia un cursuri online, destinate creșterii nivelului de competente digitale ale angajaților.

Grupul țintă îl constituie societățile din județele Alba, Argeș, Brașov, Călărași, Iași, Ialomița, Mureș, Neamț, Sibiu, Vrancea, și Vâlcea

Cursuri organizate – Aplicații informatice tip:

 • HRM (Human Resource Management),
 • ERP (Enterprise Resource Planning),
 • CRM (Customer Relationship Management),  
 • CAD (Computer Aided Design)
 • Contact Center și Workforce Management

Pentru înscrieri și informații accesați https://apic.spiruharet.ro/ sau office@ushprobusiness.ro

Campania de conștientizare a angajatorilor  derulată în cadrul proiectului „Angajați performanți, întreprinderi competitive!” (POCU/860/3/12/142460). Proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020