You are currently viewing ANGJAJAȚI PERFORMANȚI, ÎNTREPRINDERI COMPETITIVE!<br>REZULTATE GENERATE

ANGJAJAȚI PERFORMANȚI, ÎNTREPRINDERI COMPETITIVE!
REZULTATE GENERATE

Proiectul va genera un efect pozitiv pe termen lung deoarece sprijină formarea profesională continuă și învățarea pe tot parcursul vieții prin adaptarea a min.500 angajați şi min. 50 de angajatori la dinamica pieței muncii și a sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate prin SNC şi în domeniile de dezvoltare inteligentă şi sănătate identificate prin SNCDI.

Astfel, dezvoltarea competențelor acestor angajați conduc la îmbunătățirea competitivității prin inovare și dezvoltare a pieței, prin formarea unor profesioniști înalt calificați în domeniul TIC – 500, dintre care minim 10% – 70 persoane sunt specialiști din domeniul IT, 50 de persoane au vârsta cuprinsă între 55-64 ani și 200 persoane (minim 40%) sunt femei.

se va integra în minim 6 IMM-uri un program de învățare la locul de munca în domeniul TIC; aceste IMM-uri vor avea repere clare pentru a stabili nevoia de formare in TIC și pentru a se digitaliza.

 va contribui și la îmbunătățirea capacității instituționale prin implementarea de programe de formare profesională la nivelul angajatorilor interesați din regiunile mai puțin dezvoltate Centru, Sud-Muntenia, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia

 susţine investiţii în resursa umană în îmbunătăţirea accesibilităţii, a utilizării şi a calităţii tehnologiilor şi comunicaţiilor, utilizarea TIC şi dezvoltarea competenţelor digitale prin programe de formare.

POCU 860/3/12/142460.

Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman

https://apic.spiruharet.ro/

https://ushprobusiness.ro/proiecte/angajati-performanti-intreprinderi-competitive/

Emai: office@ushprobusiness.ro