You are currently viewing „Angajați performanți, întreprinderi competitive!”_OBIECTIVE(POCU/860/3/12/142460)

„Angajați performanți, întreprinderi competitive!”_OBIECTIVE(POCU/860/3/12/142460)

Continuăm campania de conștientizare derulată în cadrul proiectului „Angajați performanți, întreprinderi competitive!”(POCU/860/3/12/142460)

Prezentare sumară a proiectului

  • Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dobândirea de competențe digitale pentru angajații din regiunile mai puțin dezvoltate: Centru, Sud-Muntenia, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia, ca urmare a participării și certificării la programe de formare în domeniul digital, cu scopul de a se adapta sectoarelor economice din domeniul SNC și SNCDI
  • Scopul acțiunii vizează selecția a 50 întreprinderi pentru a furniza persoane angajate care vor compune grupul țintă al proiectului și 500 de angajați din IMM-uri selectați și înregistrați în grupul țintă al proiectului

Proiectul este cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman

Înscrieri office@ushprobusiness.ro

www.ushprobusiness.ro/proiecte