You are currently viewing ANGAJAȚI PERFORMANȚI, ÎNTREPRINDERI COMPETITIVE!

ANGAJAȚI PERFORMANȚI, ÎNTREPRINDERI COMPETITIVE!

Mulțumim pentru participarea la sesiunea de conștientizare ce a avut loc în data de 20 decembrie 2022

Pentru informații suplimentare privind condițiile de înscriere în grupul țintă al proiectului, precum și beneficiile pe care le oferă implementarea programelor de formare în domeniul digital ne puteți contacta la office@ushprobusiness.ro

Acțiunea derulată face parte din A1. Organizarea și derularea de campanii de conștientizare a angajatorilor și identificarea grupului țintă în cadrul proiectului „Angajați performanți, întreprinderi competitive!”(POCU/860/3/12/142460). Proiectul este cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman

https://ushprobusiness.ro/proiecte/angajati-performanti-intreprinderi-competitive
https://apic.spiruharet.ro