You are currently viewing Organic Farm Knowledge involved in OrganicTargets4EU project

Organic Farm Knowledge involved in OrganicTargets4EU project

În Strategia Farm to Fork și Strategia pentru Biodiversitate, UE a stabilit ca obiective, atingerea a cel puțin 25% din terenurile agricole ale UE, în cadrul agriculturii ecologice, și de a crește semnificativ acvacultura ecologică până în 2030. OrganicTargets4EU, este un proiect Orizont Europa ce sprijină realizarea acestor obiective. Platforma Organic Farm Knowledge este implicată în proiectul lansat in 2022.

Citiți mai departe

Pentru mai multe informații accesați
https://www.organictargets.eu/ sau https://ushprobusiness.ro/ot4eu/