You are currently viewing “PROMOVAREA DESTINAȚIEI TURISTICE ÎN JUDEȚUL BACĂU”, Slănic Moldova, 27 mai 2017

“PROMOVAREA DESTINAȚIEI TURISTICE ÎN JUDEȚUL BACĂU”, Slănic Moldova, 27 mai 2017

Turismul este cea mai dinamică şi mai pofitabilă activitate eco-nomică în perioada actuală. Succesul unei afaceri în turism cons-tă în conceperea produsului turistic şi abilitatea promovării lui pentru creşterea vânzărilor şi extinderea afacerii.

Produsul turistic înglobează potenţialul turistic natural şi antro-pic, iar percepţia favorabilă a destinaţiei turistice îl transfromă în ofertă atractivă prin promovare, valorificându-se prin valoarea, frecvenţa, volumul vânzărilor, dar şi prin câştigarea permanentă de clienţi şi fidelizarea lor.

Turismul este o afacere de reţea, care implică toate domeniile economice, de la sectorul primar până la cel terţiar şi care nece-sită o bază solidă de informaţii şi contacte, pe care workshop-ul “Promovarea destinaţiei turistice în judeţul Bacău” le facilitează.

Workshop-ul oferă oportunități de: schimb de experienţă, exemple de bune practici, know-how, extinderea bazei informa-ţionale şi dezvoltarea unor contacte noi în România şi străinăta-
te.

Descărcați invitația