You are currently viewing Globalizarea și internaționalizarea IMM-urilor românești în vizorul discuțiilor cu autoritățile elvețiene

Globalizarea și internaționalizarea IMM-urilor românești în vizorul discuțiilor cu autoritățile elvețiene

Miercuri, 19 Septembrie 2018, USH Pro Business a fost gazda unui eveniment de excepție, privind globalizarea și internaționalizarea firmelor românești, în comparație cu cele din Elveția și din alte țări ale lumii, eveniment, care a permis doamnei Marie – Gabrielle Ineichen – Fleisch, Secretar de stat și Director al Direcției Afaceri Economice Externe – SECO (State Secretariat for Economic Affairs) să expună, pe larg, secretele succesului elvețian în susținerea competitivității IMM- urilor. Alături de Domnia Sa, au fost prezenți: dr. Hugo Bruggmann, State Secretariat for Economic Affairs SECO, Head of Division Enlargement Contribution / Cohesion; Tony Moré, State Secretariat for Economic Affairs – SECO, Head of Division Europe and Central Asia; Urs Herren, Swiss Embassy in Bucharest Ambassador; Roland Python, Swiss Embassy in Bucharest, Head of the Swiss Contribution Office (SCO); Marinela Ivan, Swiss Embassy in Bucharest National Program Office, SCO.

Succint, Elveția, deși nu are o politică industrială selectivă, se concentrează spre susținerea IMM-urilor prin îmbunătățirea cadrului legislativ și de reglementare a afacerilor pentru reducerea poverii birocratice, pentru finanțarea inovării și internaționalizării, pentru susținerea digitalizării și a inovării,  exportului, accesului pe piețele externe,  acordurilor de liber schimb și nu în ultimul rând, pentru educație antreprenorială  universitară.

Cu toate acestea  și Elveția are propriile sale provocări în a ține pasul cu progresul tehnologic, a dezvolta calificările forței de muncă pentru noile modele de afaceri și pentru a reduce permanent presiunea administrativă a afacerilor. Comparativ cu Elveția, România are activități puțin diversificate de susținere a IMM-urilor și mai puțin eficiente.  

Dezbaterea a antrenat la discuții  studenți, profesori și cercetători ai Universității ”Spiru Haret”,  numeroși reprezentanți ai mediului de afaceri precum și reprezentanți ai agențiilor guvernamentale din alte țări (Czech Trade and Invest), ai camerelor de comerț județene (Bacău, Prahova), consultanți economici și reprezentanți ai Camerei de Comerț Elveția-România (CCE-R), ș.a.

Astfel, au fost prezentate studii de caz, privind modul în care start up-urile  au fost susținute în  procesul de internaționalizare, făcându-se referire la programul de start-up al Universității ”Spiru Haret”,  precum și la Programului de Cooperare Elvețiano – Român. De asemenea, un rol important în susținerea start up-urilor la export,  l-a avut și continuă să îl aibă, Universitatea ”Spiru Haret”, care a inițiat în ultimii ani, peste 200 de start up-uri, ca rezultat al ideilor de afaceri ale studenților.

Concluziile desprinse la finalul dezbaterilor, au permis autorităților elvețiene să prezinte platforme de susținere a IMM-urilor din România, pentru a facilita pătrunderea pe piața elvețiană, precum platforma S-GE (Switzerland Global Enterprise) și pentru a oferi detalii privind Programul de Cooperare Elvețiano – Român de susținere a exportatorilor români.

Luând în considerare întrebările și comentariile reprezentanților mediului academic, din Universitatea ”Spiru Haret”, dezbaterile au condus la concluzia că, este necesară dezvoltarea unei colaborări mai strânse între mediul academic și mediul de afaceri, pentru activități de cercetare aplicată, destinate nevoilor de dezvoltare a  IMM-urilor  și a start up-rilor.

„Subiectul  acestui eveniment  este esențial pentru România, o țară cu o bază alarmant de mică a exportatorilor, în general și a celor inovativi, în special. Modelul elvețian, chiar dacă nu e perfect, funcționează bine și situează țara în topul competitivității IMM-urilor. Implicarea universităților elvețiene, prin centre antreprenoriale, în export și inovare,  ne-a convins că  mergem în direcția corectă și ne bucură faptul că  start up-uri ale Universității ”Spiru Haret”, pot constitui modele viabile și chiar exemple de succes, precum cele din cadrul Programului de Cooperare Elvețiano – Român de susținere a exporturilor. Vom continua să pledăm pentru o implicare mai mare a universităților în ecosistemele de susținere antreprenorială.” a declarat conf. univ. dr. Costin LIANU, Prorector Relații Internaționale, Universitatea ”Spiru Haret” și Director General, USH Pro Business.

USH Pro Business, prin intermediul structurilor sale interne: Centru de Transfer Tehnologic (CTT Pro Transfer) și  Centru de Afaceri pentru Export (CAE) va  continua să susțină IMM-urile pentru activități de export și inovare și să fie un partener activ în cooperarea româno – elvețiană privind internaționalizare IMM-urilor.

USH Pro Business

Evenimente, Comunicare și Internaționalizare

Str. Nicolae Iorga nr 34-36,

București, sector 1

Tel: +40 216 500 014

E-mail : office@ushprobusiness.rowww.ushprobusiness.ro