You are currently viewing CUM SE VA PREDA INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ?

CUM SE VA PREDA INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ?

Aceasta a fost o întrebare cheie la care s-au oferit răspunsuri în cadrul evenimentului de final al proiectului Erasmus + “FACILITATE-AI: Guidelines for facilitating the learning of Artificial Intelligence (AI) by School Students of Grades 7-12”, proiect identificat la nivel european 2021-1-CY01-KA220-SCH-000032567 www.facilitate-ai.eu. Conferința de prezentare a rezultatelor proiectului a avut loc în România în data de 21 noiembrie a.c., fiind organizată și găzduită de Universitatea Spiru Haret, în calitate de parteneră în cadrul proiectului.

Conferința a debutat cu prezentarea proiectului FACILITATE-AI, prezentare susținută de către coordonatorul proiectului, Dl. Gregory Makrides -Cyprus Mathematical Sociaty. Acesta a prezentat o serie de învățăminte, desprinse din rezultatele proiectului, privind cele mai bune practici de predare de către educatorii din domeniul Inteligenței Artificiale. Conferința s-a axat apoi pe prezentarea rezultatelor proiectului, inclusiv a facilităților de învățare online, a instrumentelor și modulelor. Au urmat discuții privind recomandări de politici publice continuate cu un feedback de la participanți.

La întâlnirea organizată în format hibrid (online și fizic) au participat un număr de peste 50 cadre didactice din învățământul superior și liceal, studenți, mediu de afaceri implicat în servicii educaționale digitalizate, experți în educație, factori de decizie din România, Bulgaria, Cipru, Cehia, Grecia, Portugalia și Italia.

„Prin proiectul FACILITATE-AI avem în prezent un cadru coerent și linii directoare asupra modului de predare a Inteligenței Artificiale tinerelor generații, bazat pe o cercetare solidă în cadrul unui consorțiu internațional. Recomandăm tuturor celor interesați să accese resursele dezvoltate în proiect, care se găsesc în site-ul dedicat acestuia. Proiectul nu se încheie aici, întrucât vor exista continuări în alte proiecte care vizează valorificarea rezultatelor pentru definirea unor modele interdisciplinare care se bazează pe inteligența artificială, respectiv proiectul STEAME”, a declarat Costin Lianu, Prorector Universitatea Spiru Haret, director general USH Pro Business și Coordonator al proiectului FACILITATE-AI din partea României.

USH Pro Business

Evenimente, Comunicare și Internaționalizare

www.ushprobusiness.ro

https://www.facebook.com/www.ushprobusiness.ro

https://www.linkedin.com/in/ush-pro-business/

https://www.instagram.com/ushprobusiness/