You are currently viewing Consiliul Consultativ SUERD contribuie la procesul de revizuire a strategiei macroregionale pentru regiunea Dunării

Consiliul Consultativ SUERD contribuie la procesul de revizuire a strategiei macroregionale pentru regiunea Dunării

Se vizează o strategie mai eficientă și mai bine finanțată, adaptată principiului coeziunii, mai bine comunicată și mai aproape de cetățeni 

Acestea au fost concluziile consultărilor de la USH Pro Business, centrul antreprenorial universitar al Universitatii Spiru Haret, din data de 8 Aprilie 2019.

USH Pro Business, reprezentând Secretariatul  Consiliul Consultativ SUERD, a organizat evenimentul “Consultări în Consiliul Consultativ SUERD pentru revizuirea Strategiei UE pentru Regiunea Dunării”,cu scopul preluării  și centralizării unor propuneri venite din partea societății civile, a mediului de afaceri si a ONG-urilor, cu privire la modul în care strategia va putea să fie mai bine înțeleasă, mai bine comunicată și mai eficientă. Astfel, Consiliul Consultativ susţine structura de guvernanţă naţională SUERD din cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi ministerele responsabile pentru Ariile Prioritare, prin centralizarea și transmiterea propunerilor rezultate în cadrul consultărilor organizate împreună cu membrii societăţii civile, privind modul de revizuire a Strategiei SUERD.

La dezbateri au participat reprezentanți ai Academiei Române, mediului universitar (Universitatea Spiru Haret, Academia de Studii Economice, Universitatea Politehnica din București), institute de cercetări, experți, reprezentanţi ai societăţii civile, reprezentanţi ai structurilor asociative, ale de mediului de afaceri, reprezentanți de clustere si ONG-uri. Din sectorul public au fost prezenți reprezentanți din cadrul  Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Muncii, Ministerului Educaţiei, Ministerului Economiei, Ministerului Transporturilor și ai  Ministerului pentru Românii de Pretutindeni.

Propunerile, recomandările și sugestiile privind revizuirea Strategiei UE au vizat un evantai larg de teme precum: adăugarea unei sub-arii prioritare cu privire la agricultura durabilă și ecologică, securitatea alimentară; includerea unei arii transversale precum  digitalizare și transformare digitală, atragerea de  resurse financiare dedicate Strategiei SUERD; includerea unui obiectiv important în strategie, care să vizeze, cu prioritate, reducerea decalajelor economice și sociale între regiunile de dezvoltare din țările membre UE; implicarea activă a agențiilor de dezvoltarea regională și a consiliilor de dezvoltare regională în procesele de specializare inteligentă; dezvoltarea transporturilor multimodale, a coridoarelor strategice (coridoarele Est-Vest) ca prioritate strategică; dezvoltarea unei  rețele regionale de monitorizare a apei; creșterea rolului finanțărilor pentru localitățile limitrofe și riverane Dunării, colaborarea  cu organizaţiile de experţi europeni pentru a ajuta la protejarea şi conservarea resurselor unice ale Dunării, crearea unor funcții de observator în Grupul la Nivel Înalt (HLG); alocarea spațiului de discurs la Forumul SUERD pentru societatea civilă, includerea de observatori în fiecare grup de coordonare a ariilor prioritare; organizarea audierii anuale legate de îndeplinirea strategiei; asigurarea accesului facil la surse de finanțare; crearea unui fond de participare – Civil Society Participation Fund (CSPF); transformarea Dunării în coridor strategic paneuropean est-vest, întâietate la finanțare a regiunilor riverane cu decalaj major și probleme de sărăcie accentuată, monitorizarea Strategiei SUERD prin implicarea ofițerilor SUERD, accent pe dezvoltarea clusterelor.

Propunerile vor fi transmise către instituții ale SUERD, respectiv GLI, grupe de lucru interministeriale,  în vederea elaborării documentului final, pe care Președinția României la SUERD îl va propune, spre dezbatere, la reuniunile viitoare ale acestei strategii macro-regionale.

România deţine preşedinţia SUERD, până la finalul lunii octombrie, 2019. Prima etapă de revizuire a SUERD s-a încheiat în data de 9 ianuarie. Aceasta este cea de-a doua etapă a revizuirii Strategiei.

În prezent, procesul de consultare naţională se derulează în toate statele Strategiei Dunării.

Cei interesaţi îşi pot transmite propunerile, răspunzând online la cinci întrebări accesând:

 EUSDR – Revision of the Action Plan – ONLINE CONSULTATION

“Consiliul Consultativ este un organism recent înființat și am acționat cât am putut de repede prin reprezentanții interesați din diverse medii socio-profesionale, pentru a aduce în față teme majore și temeri majore exprimate în cadrul consultărilor de luni, 8 Aprilie 2019, pentru a putea transmite aceste teme mai departe coordonatorilor naționali. Trebuie să subliniem  că strategia nu este un proces care se  decide în spatele ușilor închise și nu sunt puțini cei care spun că  această strategie este puțin cunoscută, înțeleasă și eficientă. Nu numai noi dar și Comisia Europeană, în studii importante (“Study on macro-regional strategies and their links with cohesion policy” Data and analytical report for the EUSDR, Noiembrie 2017), atrage atenția că esența obiectivelor strategice este politica de coeziunea iar decalajele majore economice – sociale din țările dunărene nu indică, după  o decadă de strategie dunăreană, diminuarea lor. În plus, implicarea României în strategie, în grupele de lucru și arii prioritare, este firavă”, a declarat conf. univ. dr. Costin Lianu, Prorector, Universitatea Spiru Haret, coordonator al Secretariatului Consiliului Consultativ SUERD.