You are currently viewing Combaterea sărăciei în Regiunea Dunării

Combaterea sărăciei în Regiunea Dunării

În cadrul conferinței internaționale ”Combaterea marginalizării și excluziunii sociale în Regiunea Dunării”, ce a avut loc la Murighiol, județul Tulcea, în perioada 23-26 septembrie 2019, tematica combaterii sărăciei și a excluziunii sociale a fost intens dezbătută împreună cu problematica economiei sociale.

O concluzie importantă a reuniunii a fost aceea că România are suprafețe însemnate de zone marginalizate atât în mediul rural cât și urban, 3.2% din teritoriul urban și 6.2% din teritoriul rural, conform atlasului zonelor marginalizate.

Intervențiile pentru combaterea acestor fenomene au în prezent realizări modeste. Nici apartenența noastră la Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD) nu a reușit până în prezent să rezolve problema sărăciei. Pe de altă parte, actorii economiei sociale din România (fundații, ONG-uri, întreprinderi sociale, cooperative) nu beneficiază de susținerea necesară pentru a fi mai activi în combaterea fenomenului mai sus menționat, impunându-se o revizuire a legislației.

”În cadrul dezbaterilor, atât în calitate de moderator cât și de speaker, reprezentant al Universității Spiru Haret și al secretariatului Consiliului Consultativ SUERD, am încercat să surprindem care ar fi modelele de succes aplicabile pentru România în combaterea sărăciei și a excluziunii sociale.

Pe lângă disfuncționalitățile legislative și lipsa unor instrumente eficiente și operaționale de politici sociale, dezbaterile au scos în evidență și lipsa unei viziuni clare care să orienteze actorii sociali, precum și importanța, rolul antreprenoriatului și implicarea clusterelor în dezvoltarea socială și a modelelor inovatoare, exemplificând activitatea clusterelor Bio Danubius Tulcea și Danube Engineering Hub Ploiești.

De asemenea, contribuția educației primare, secundare și terțiare va fi esențială în eliminarea acestui flagel” a declarat Conf. univ. dr. Costin Lianu, Director General USH Pro Business și Prorector Relații Internaționale -Universitatea Spiru Haret.

USH Pro Business

Evenimente, Comunicare și Internaționalizare

Str. Nicolae Iorga nr 34-36,

Sector 1, București

Tel: +40 216 500 014

E-mail : office@ushprobusiness.ro

www.ushprobusiness.ro