You are currently viewing Provocări, perspective și mize ale aplicării PNRR în România.Masa Rotundă “REZILIENȚA și SOCIETATEA CIVILĂ”

Provocări, perspective și mize ale aplicării PNRR în România.Masa Rotundă “REZILIENȚA și SOCIETATEA CIVILĂ”

În data de 20 mai a.c., la sediul USH Pro Business a avut loc evenimentul Provocări, perspective și mize ale aplicării PNRR în România, Masa Rotundă “REZILIENȚA și SOCIETATEA CIVILĂ”.


                Organizatorii evenimentului au fost Fundația EUROLINK-Casa Europei, prin  Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” (CIO-SUERD), proiect fondat în parteneriat cu Academia Română (2012) și Secretariatul Executiv al Consiliului Consultativ SUERD, coordonat de USH Pro Business.   

Evenimentul s-a desfășurat în sistema hibrid.

                La dezbatere au luat parte peste 100 de participanți atât din sectorul public cât și din sectorul privat, inclusiv din mediul de consultanță și cel academic, precum și marea majoritate a regiunilor țării.

                O primă intervenție a avut Dr. Valentin PANAIT, reprezentant al Biroului SUERD din cadrul Ministerului Afacerilor Externe care a prezentat prioritățile actuale în cadrul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării și a insistat pe importanța aniversării în acest an a 10 ani de la lansarea inițiativei româno-austriece a SUERD. A arătat că, pe viitor, un rol important va reveni inițiativelor societății civile, în mod deosebit din partea tinerei generații, în implementarea SUERD.

                Conf.univ.dr. Costin LIANU, Director General USH Pro Business, a prezentat setul de propuneri, sugestii și recomandări făcute la documentul PNRR, propus de România, transmis  Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, la începutul lunii mai.

                Sever AVRAM, Coordonator General al Catedrei Internaționale Onorifice ”Jean Bart” (CIO-SUERD), a oferit o prezentare a conceptului de reziliență, din punct de vedere organizațional, în special cu accent pe implicațiile social-economice vizate de Comisia Europeană prin actualul plan de redresare, valabil pentru toate cele 27 State Membre. Ulterior, având în vedere noutatea acestei abordări, cunoscută ca demers generic sub numele ”Next Generation EU”, vorbitorul a subliniat importanța formării celor care vor lucra în diversele tipuri de proiecte ale Planului Național și, în acest context, a lansat noul curs online de tip-postuniversitar de scurtă durată ”Expert UE în implementarea proiectelor specifice Planului de Redresare și Reziliență. Focus: România”.

                Întrucât țara noastră este printre cele din urmă state care nu au primit încă avizul de specialitate al Comisiei Europene pentru acest plan, se consideră că este cu atât mai importantă pregătirea în timp util a viitorilor experți dintr-o perspectivă mulți și interdisciplinară pentru a realiza re-echilibrarea și pregătirea rezistenței în raport cu noi eventual provocări sau crize și în scopul aplicării rapide și eficiente a transformărilor de tip ”green” (ecologic) și digital. Cursul include o componentă importantă asupra atingerii rezilienței personale și în cadrul echipei pentru prevenirea și combaterea efectelor stresului.

        Concluziile dezbaterii subliniază următoarele direcții în ceea ce privește perspectivele și mizele aplicării PNRR:

  • consultarea transparentă a decidenților principali cu deținătorii de expertiză și interese în privința implementării proiectelor de reziliență;corelarea proiectelor PNRR propuse cu obiectivele Pactului Ecologic European;
  • formarea prealabilă, în domeniul rezilienței, inclusiv a reprezentanților sectorului public, în vederea înțelegerii și aplicării în practică a exigențelor UE;
  • reluarea și susținerea proiectelor de tip flagship, propuse anterior în cadrul reuniunilor Consiliului Consultativ, în PNRR;
  • atragerea și selectarea, în administrația centrală, a unui grup de experți care să poată fi la înălțimea sarcinilor și obiectivelor care trebuie contractate în doar două luni și finalizate ulterior, până cel târziu în 2026;
  • acordarea unei sporite atenții inițiativelor și propunerilor societății civile, în special din perspectiva faptului că actualul proces transformativ este o șansă de reformare profundă, nu numai a economiei, ci și a întregii societăți și că principalii beneficiari direcți sunt cetățenii obișnuiți;
  • prezentarea publică și conștientizare ulterioară a implicațiilor formulării unei Foi de Parcurs cu privire la PNRR, care să includă argumentația, calendarul, responsabilitățile concrete precum și penalitățile privitoare la neîndeplinirea exigențelor și obligațiilor asumate de statul român și conforme așteptărilor societății civile.

                Din partea Juriului de Onoare al Asociației Române de Relații Publice și a SNSPA, Prof. univ. dr. Dumitru BORȚUN a realizat o prefațare cu exemplificări concrete a modalităților în care trebuie și merită abordată implementarea viitorului plan. În acest sens, vorbitorul a pus accentul pe importanța conștientizării, atât de către decidenți, cât și de publicul larg, a implicațiilor pe care le conține acest plan, îndeosebi din unghiului de vedere al modului în care va fi comunicat, în special prin mass-media, pentru evitarea unor erori sau neclarități cu care România s-a confruntat în perioada pandemiei.  

                De asemenea, participanții au decis să inițieze și să adreseze un Apel special privind aspectele legate de ecologie, reziliență, combaterea schimbărilor climatice, cu ocazia Zilei Mondiale a Mediului (5 iunie), la propunerea reprezentantului Fundației Acțiunea Ecologică Română,

 
                La dezbatere au avut intervenții importante reprezentanți ai: Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate din cadrul Ministerului Mediului – Dl Gheorghe HERIȘANU; Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării – Consilier Ramona BĂLĂȘCUȚĂ; Agenția pentru Plăți și Intervenții în Agricultură – Dl Paul KMEN; ADR Nord Vest – Dna Bianca BOSOANCĂ; Consiliul Județean Mehedinți – Dna Amalia VIȘAN; AMCOR – Dl Luigi LUICAN; Dl Petru LUHAN, fost Membru al Parlamentului European; Academia Română, Prof. univ. dr. Petre PRISECARU și Prof.univ. Dr. Ionuț PURICA; Academia Oamenilor de Știință – Arh. Gheorghe IONAȘCU; Universitatea de Vest din Timișoara – Prof. univ. Dr. Flavia BARNA; Universitatea de Vest ”Vasile Goldiș” – Lector Univ. Dr. Gabriela DAVID (Oradea); Universitatea de Petrol și Gaze – Prof. univ. dr. Daniela BUZOIANU (Ploiești), Fundația România de Mâine – Prof. univ. dr. Gheorghe DUDA; Fundația Acțiunea Ecologică Română (Craiova); Asociația România Modernă – Dl Mircea BARNA (Cluj Napoca/Munchen); GAL Oltenia – Dl Valentin MITRICĂ și Dr. Viorel STĂNESCU; Psiholog Drd. Gabriel BULBOACĂ (Galați); Compania Queenable – Dl Victor TUDORAN; Compania Maia Outdoor – Dna Dumitrița LUNCANU (Piatra Neamț); ROVEST Cluster – Dl Ovidiu SLIMAC și Dna Gabriela ILIN (Timișoara) etc.


Parteneri Media Asociați: Agenția Națională de Presă AGERPRES, Agenția Națională de Presă RADOR, Radio7, Juridice.ro.Evenimente, Comunicare și Internaționalizare

www.ushprobusiness.ro