You are currently viewing CLUSTERUL DANUBE ENGINEERING HUB PROMOVEAZĂ INOVAREA

CLUSTERUL DANUBE ENGINEERING HUB PROMOVEAZĂ INOVAREA

La data de 17 ianuarie 2020 a avut loc la Ploiești o nouă întâlnire de lucru a membrilor Clusterului Danube Engineering Hub, prilej cu care s-a convenit întărirea capacității entității de management de a acționa pentru dezvoltarea unor proiecte concrete de cercetare- dezvoltare-inovare și s-au fixat jaloanele unei strategii de dezvoltare și internaționalizare a acestuia. De asemenea, entitatea de management a clusterului și-a asumat rolul de secretariat al consorțiului de clustere Wallachia Hub din regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia, creat în luna noiembrie 2019 și se va implica în activitățile de specializare inteligentă la nivel regional.

“Intenționăm să atragem noi membri, firme cu profil de cercetare-inovare- dezvoltare atât în consorțiu, cât și în cluster și să fim parteneri activi ai Agenției de Dezvoltare Regională. Ne bucură implicarea Sistemului Cameral în activitățile noastre, precum și a Universităţii Petrol- Gaze din Ploiești și a Centrului USH Pro Business” a declarat domnul Costin
Trandafir, președinte al clusterului Danube Engineering Hub și al consortiului Wallachia Hub.

“Regiunea Sud-Muntenia, deși are un potențial de inovare ridicat la nivel de IMM-uri, este rămasă în urmă față de alte regiuni din țară și străinătate. De asemenea, transformarea digitală este puțin înțeleasă și adoptată de firme. Ne asumăm un rol de promotor al inovării atât prin acest cluster, cât și prin consorțiul Wallachia Hub”, a declarat domnul Costin Lianu, președintele de onoare al consorțiului Wallachia Hub.

USH Pro Business

Evenimente, Comunicare și Internaționalizare

Str. Nicolae Iorga nr 34-36,

Sector 1, București

Tel: +40 216 500 014

E-mail : office@ushprobusiness.ro

www.ushprobusiness.ro