You are currently viewing <strong>ACEX: România, exemplu pozitiv în managementul SNE în trei cicluri strategice</strong>

ACEX: România, exemplu pozitiv în managementul SNE în trei cicluri strategice

Departamentul Cercetare și Strategii pentru Exporturi din cadrul Centrului de Comerț Internațional (ITC) a organizat prima ediție a „Forumului de strategie a comerțului”, eveniment ce a avut loc la Geneva în perioada 8-9 decembrie 2022.

Forumul a reprezentat o oportunitate pentru factorii de decizie din sectorul public și privat din toată lumea de a defini cele mai bune practici și de a împărtăși experiențe în gestionarea și implementarea cu succes a strategiilor de dezvoltare a comerțului, cu accent pe export. La această dezbatere au participat reprezentanți din 20 țări, printre care și România.

Reprezentanții ACEX (Asociația Centrelor de Afaceri pentru Export) au avut un rol activ în cadrul acestui eveniment prin contribuția „Anatomia succesului: cum au fost implementate strategiile naționale de export în România”. Domnul Costin Lianu, președintele ACEX, director general USH Pro Business, prorector al Universității Spiru Haret, a fost raportor principal, având în vedere experiența acumulată pe o perioadă lungă de timp în calitate de coordonator al SNE, în perioada 2004-2015.

Dezbaterea a scos în evidență cauzele care fac ca unele strategii să fie implementate cu succes în schimb ce altele rămân doar pe hârtie. „Dezbaterile au cartografiat și constrângerile și provocările implementării unor strategii, iar experiența pozitivă apreciată în dezbateri în cazul României și motivul principal pentru care am fost invitați, a fost modul în care am reușit timp de decenii să asigurăm funcționarea instituționalizată a parteneriatului prin introducerea lui în lege sub forma Consiliului de Export încă din 2004, înainte de începerea primului proces de elaborare a SNE, după care, ciclul a fost reluat succesiv 3 ediții până în prezent, pe baza unei metodologii și bune practici puse la dispoziție de ITC Geneva” a declarat Costin Lianu. „După 2015 nu am abandonat proiectul, fiind parte din Consiliul de Export din partea mediului academic și asociativ și contribuind la implementarea strategiei prin funcționarea primelor centre regionale de afaceri de export și de digitalizare și inovare încercând să contribui prin cercetare și dezvoltare de competențe de export la obiectivele strategiei” a adăugat conf.univ. dr. Costin Lianu.

Din delegație au făcut parte domnul Stelian Samson, director Direcția Instrumente și Programe Promovare Export în cadrului Ministerului Antreprenoriatului și Turismului, care a întărit faptul că și în prezent Consiliul de Export a rămas funcțional și activ, cu întâlniri permanente și deschis procesului de reluare a unui nou ciclu strategic pentru SNE, și prof.univ.dr. Irina Gabriela Rădulescu, vicepreședinte ACEX.

S-a mai subliniat că implementarea unei strategii bune începe cu designul unui astfel de parteneriat formalizat, precum și prin identificarea reperelor și inițiativelor procesului de implementare care dau valoare adăugată exportatorilor. S-a subliniat, de asemenea, că există și riscuri neplanificabile și chiar cele mai bine concepute strategii nu pot prezice viitorul în mod sigur. Influențele externe cum ar fi pandemiile, războaiele pot forța o schimbare de direcție. Aceasta înseamnă că strategia ar trebui revizuită periodic, reconfirmată sau actualizată. Sectorul privat trebuie să fie în continuare implicat, iar mediul academic să se implice mai mult în cercetarea tendințelor actuale în comerțul internațional” a declarat prof. univ dr. Irina Gabriela Rădulescu, decan al Facultății de Științe Economice, UPG Ploiești, vice-președinte ACEX, expert în cadrul Centrului de Afaceri de Export Ploiești.

S-a mai subliniat faptul că implementarea este adesea percepută ca fiind de competența sectorului public, ceea ce este inexact. Se impune ca sectorul privat să facă lobby și să aștepte ca implementarea să aibă loc, dar să se și implice activ în implementare, prin identificarea de resurse și proiecte alternative. În același timp, colaborarea public-privată trebuie relevată permanent în dialogul politic și permanent adaptată la noile obiective strategice, păstrând însă cadrul instituțional deja creat.

 Mobilizarea finanțării pentru implementare rămâne unul din principalele obstacole ale unei strategii. „Discuțiile s-au axat pe integrarea în bugetele naționale, la mai multe ministere a unor proiecte sau programe decurgând din strategie, dar și acest lucru poate fi insuficient. Există și alte modalități disponibile cum ar fi alte programe cu surse de finanțare din partea donatorilor sau chiar a mediului de afaceri însuși, dar sectorul public trebuie să știe să croiască programe viabile, bine bugetate, înainte de a pretinde să fie găsite alte resurse” a mai declarat Costin Lianu.

O strategie nu trebuie doar implementată, ci și văzută ca fiind implementată. Monitorizarea calității implementării este esențială, la fel ca rezultatele și măsurarea impactului. Au fost inventariate instrumentele care pot fi folosite, care sunt părțile interesate care trebuie să se implice sau să fie ținute la curent, cine gestionează strategia de comunicare, inclusiv a modului de monitorizare, cum se gestionează evenimentele neașteptate, precum schimbările de ministru sau guvern, care ar putea stopa astfel de procese din motive ce țin de logica politică. Dezbaterile au evidențiat că atât schimbările în prioritățile naționale sau regionale cât și reducerile de buget sunt deseori o cauze principale a ineficienței unei strategii.

Au fost multe întrebări în conferință la care trebuie să reflectăm, precum: Ce se întâmplă atunci când interesul și sprijinul politic, finanțele sau capacitățile instituționale lipsesc? Ar trebui renunțat la strategie? Răspunsul unanim a fost nu, dar pentru a nu renunța este necesară și voință politică și leadership, organizatorii insistând pe aceste aspecte” a adăugat Costin Lianu.

USH Pro Business

Evenimente, Comunicare și Internaționalizare

www.ushprobusiness.ro  

https://www.facebook.com/www.ushprobusiness.ro

https://www.linkedin.com/in/ush-pro-business/

https://www.instagram.com/ushprobusiness/

ACEX

Website: https://acex.ro/

Email: office@acex.ro