You are currently viewing Deceniul digital al Europei: obiective

Deceniul digital al Europei: obiective

Participă la un curs GRATUIT de dezvoltare a competențelor digitale și a abilităților de programare, precum și specializări în aplicații informatice pentru eficientizarea activității întreprinderilor!

Pentru mai multe informații accesează  https://apic.spiruharet.ro/  sau contactează-ne la office@ushprobusiness.ro

Campanie de conștientizare a angajatorilor derulată în cadrul proiectului „Angajați performanți, întreprinderi competitive!”(POCU/860/3/12/142460)