You are currently viewing Follow up campanie constientizare a angajatorilor (Proiect POCU 860/3/12/142460)

Follow up campanie constientizare a angajatorilor (Proiect POCU 860/3/12/142460)

Mulțumim pentru participarea la sesiunea de conștientizare ce a avut loc în data de 17 martie 2023!

Acțiunea derulată face parte din A1. Organizarea și derularea de campanii de conștientizare a angajatorilor și identificarea grupului țintă în cadrul proiectului „Angajați performanți, întreprinderi competitive!”(POCU/860/3/12/142460). Proiectul este cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman

Pentru mai multe informații accesați:
https://apic.spiruharet.ro/
https://ushprobusiness.ro/proiecte/angajati-performanti-intreprinderi-competitive/