You are currently viewing ZIUA MARITIMĂ EUROPEANĂ ÎN ROMÂNIA<br>”Inovarea Regiunii Bazinului Mării Negre-Dunării prin tranziția la Economia Circulară în contextul aplicării Pactului Ecologic European”<br>4 noiembrie 2020

ZIUA MARITIMĂ EUROPEANĂ ÎN ROMÂNIA
”Inovarea Regiunii Bazinului Mării Negre-Dunării prin tranziția la Economia Circulară în contextul aplicării Pactului Ecologic European”
4 noiembrie 2020

Rețeaua Inovării Dunăre-Marea Neagră a luat ființă, la inițiativa Fundației EUROLINK-Casa Europei, încă din anul 2011 (Palatul Parlamentului), cu ocazia primei ediții a Zilei Maritime Europene în România, iar ulterior s-a dovedit utilă prin focalizarea pe diverse tipuri de inițiative, teme și oportunități de cooperare și finanțare. În acest an, când România deține și Președinția Organizației de Cooperare Economică la Marea Neagră, la nivel UE, reuniunea se desfășoară sub genericul ”Bridging shores through enhancing cohesion”. Organizatorii vizează propunerea și generarea de soluții solide pe termen mediu și lung privind combaterea schimbărilor climatice și sprijinul acordat “Creșterii Albastre” și celei “Verzi” prin implementarea legislației și stimulentelor oferite de UE, privind economia circulară și întărirea interacțiunii partenerilor publici și privați la nivel macro-regional în vederea atingerii schimbărilor atât de necesare de abordare și acțiune.

TEMATICA

  • O conștientizare sporită a deținătorilor de interese și o explorare comună a noi modalități practice de limitare a schimbărilor climatice nocive preluând în mod concret bunele practici ale economiei circulare, inclusiv cele derivate din strategia României în domeniu, solicitată de Comisia Europeană.
  • Ținând cont că România este al treilea mare beneficiar financiar al Pactului Ecologic, conturarea parteneriatelor public-private în scopul asigurării accesului la finanțările europene.

GRUPURI-ȚINTĂ

  • lideri și decidenți din sectorul public și din mediul privat;
  • consultanți, inovatori și antreprenori din domeniul bio-economiei, economiei circulare, IC&T,
    turism;
  • militanți din organizațiile relevante ale societății civile;
  • mediul academic și de cercetare;
  • jurnaliști și observatori specializați;

INFORMAȚII EVENIMENT

Evenimentul se va desfășura în data de 4 Noiembrie 2020, începând cu ora 14.30, online în aplicația Go ToMeeting. Link-ul de accesare este: https://global.gotomeeting.com/join/269912541, Cod de acces : 269-912-541;

Datorită normelor de distanțare socială impuse de autorități pentru prevenirea îmbolnăvirii cu Coronavirus, participarea în sala de evenimente va fi posibilă doar organizatorilor în limita a 10 persoane.

Evenimentul va fi transmis live pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/houseofeurope.ro

Pentru solicitarea de informații suplimentare, ne puteți contacta la tel: 0736.527.415 / 0723699857, e-mail: office@ushprobusiness.ro, ciosuerd@gmail.com sau puteţi să accesați http://ciosuerd.houseofeurope.ro/ziua-maritima-europeana-2020/